Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zawarte umowy

Lista dostępnej zawartości:2019
· test

2018
· Przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne) – Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskow
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Usługa transportu dla uczestników Domu Dziennego Pobytu we Wschowie do kina, teatru, muzeum w ramach projektu: Aktywnie przez życie
· Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) oraz systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie – Część II i Część III zamówienia realizowanego w ramach proje
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018”- IV postępowanie
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie - II postępowanie
· „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla Zacisze we Wschowie: ulica Czeska od km 0+000 do km 0+313 i ulica Węgierska od km 0+000 do km 0+118,50, wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i usunięciem kolizji słupa linii NN”
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1 (od km 0+000 do km 0+690) -2 postępowanie
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie- Etap III
· Roboty budowlane Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi) zlokalizowanego we Wschowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - II etap (3 pos
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2018
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Wschowy oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew na terenie miasta i gminy Wschowa
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie w okresie od 01.01.2018r. do 28.02.2018r.

2017
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: "Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017".
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i poionowe w mieście i gminie Wschowa w latach 2017-2018
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: „Obsługa projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym- etap II

2016
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2017
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r.
· Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa - Buczyna (Papiernia) łączącej ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową 1012F - od km 0+000 do km 1+117
· Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Lginiu
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyczyna Dolna
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zadanie nr 1 w postępowaniu pn. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zadanie nr 2 w postępowaniu pn. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zadanie nr 3 w postępowaniu pn. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na szatnię dla uczniów i zaplecze boiska sportowego
· Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 05 06 i 20 03 01 z terenu działki nr 221/2 zlokalizowanej w Tylewicach, stanowiącej własność Gminy Wschowa
· Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 05 04 i 17 01 01 zanieczyszczonych odpadami typu folia, opakowania z tworzyw sztucznych, papier, szkło, tekstylia, elementy metalu, opony, gałęzie z terenu działki nr 221/2 (...).
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016 - Zadanie nr 2 - nawierzchnie utwardzone
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016- ZADANIE NR 3 - DROGI GRUNTOWE
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016- ZADANIE NR 1 - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - etap II
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa - II postępowanie.
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2016-2017.
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2016-2017
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w okresie od 01 stycznia 2016r. do 29 lutego 2016r.

2015
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2015 (zamówienie uzupełniające)
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Wschowa (zamówienie uzupełniające).
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2015 - ZADANIE NR 2 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (zamówienie uzupełniające)
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na pływaln
· Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Kasztanowej we Wschowie.
· Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ETA
· Budowa kompleksu ulic na Osiedlu Działkowa- etap I/2015
· Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Reymonta z ul. Obrońców Warszawy we Wschowie wraz z odwodnieniem - Etap II
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2015 - Zadanie 2
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2015

2014
· \"Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015\"
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2015
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2014/2015 (II postępowanie)
· Remont Sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej - zamówienie dodatkowe
· Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Reymonta z ul. Obrońców Warszawy we Wschowie wraz z odwodnieniem - Etap I
· Roboty drogowe związane z budową ulicy łączącej ulicę Wolsztyńską z ulicą Jagiellońską we Wschowie, utwardzeniem części terenu przy osiedlu Jagiellonów (przy ulicy Nowy Rynek) we Wschowie, przebudową ulicy Garncarskiej we Wschowie oraz utwardzeniem części
· Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie- Etap I
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr
· Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej- Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowani
· „Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej- Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowan
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont Sali wiejskiej w Olbrachcicach - roboty dodatkowe
· ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WSCHOWIE W TYM BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 4209F (UL. KOŚCIUSZKI) NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WSCHOWIE
· Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ETA
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - II postępowanie
· Remont Sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa
· Remont Sali wiejskiej w Olbrachcicach
· Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna - roboty uzupełniające
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2014 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowai sporządzania operatów szacunkowych
· Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługa oświetleniowa w Mieście i Gminie Wschowa
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2014

2013
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - II postępowanie
· Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - II postępowanie
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2013/2014 (II postępowanie)
· Bankowa obsługa budżetu Gminy Wschowa
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Łysinach w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Lginiu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - Etap I
· Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
· Uruchomienie strefy płatnego parkowania we Wschowie
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - ETAP V/2013
· Uruchomienie strefy płatnego parkowania we Wschowie
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2013-2014
· Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2013 roku
· Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie - Etap II
· Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych na ulicach: Głogowskiej, Łaziennej i Ratuszowej oraz Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego i Bohaterów Westerplatte we Wschowie -Etap I/2013 i Etap II/2013
· Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Przyczyna Górna w ramach realizacji zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Przyczyna Górna;
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2013 wycen nieruchomości należących do zasobów Gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych

2012
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2012/2013
· Remont Sali wiejskiej w Hetmanicach wraz z dobudową zaplecza sanitarnego - roboty dodatkowe
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (IV postępowanie)
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie) Część 2, 3, 4.
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie) Część 1
· Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja - II postępowanie
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2012- 2013 ( II postępowanie).
· Przebudowa pasa drogowego, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Działkowej we Wschowie - w ramach zadania Budowa kompleksu ulic: Działkowa,
· Usługa zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu podczas wycieczki szkolnej do Krakowa realizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy - w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans- III Edycja
· „Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów deszczowych na ulicach: Rynek, Kościelna, Plac Farny i Gen. Bema we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”- etap I i II/2012
· Remont sal wiejskich w gminie Wschowa, w miejscowościach: Lgiń, Kandlewo, Siedlnica i Łysiny- część 4 zamówienia ( Sala wiejska w Łysinach)
· Remonty sal wiejskich w gminie Wschowa, w miejscowościach: Lgiń, Kandlewo, Siedlnica i Łysiny- część nr 3 zamówienia ( Sala wiejska w Kandlewie)- roboty dodatkowe
· Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4- ETAP I
· Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2012 roku
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i dowóz posiłków podczas zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie w okresie wakacji letnich w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans-projektu Lubuska Szkoła Równych Szans- III Edycja
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2012 roku"
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: "Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja" (II postępowanie)
· Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa - ZADANIE 3
· Remont Sali wiejskiej w Hetmanicach wraz z dobudową zaplecza sanitarnego
· "Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa"
· Budowa kompleksu boisk sportowych w Osowej Sieni
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (V postępowanie)
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: "Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja"
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Remont sal wiejskich w gminie Wschowa, w miejscowościach: Lgiń, Kandlewo, Siedlnica i Łysiny"
· „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WSCHOWIE PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO SZKLARSKIEJ PORĘBY, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONRADOWIE PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO POZNANIA, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO WROCŁAWIA, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO SZKLARSKIEJ PORĘBY, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOWEJ SIENI PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO ROGOWO/BISKUPIN, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOWEJ SIENI PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO KOŚCIANA, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOWEJ SIENI PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO WROCŁAWIA, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)
· "Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2012 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa"
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i gminy Wschowa
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w roku 2012
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Przygotowanie i dowóz posiłków podczas zajęć prowadzonych w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (V postępowanie)
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja- IV postępowanie
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja

2011
· Zakup i dostawa materiałów biurowych, artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· Zamówienie dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie)
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO ZIELONEJ GÓRY, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONRADOWIE PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO LUBINA, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WSCHOWIE PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO POZNANIA, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi „USŁUGA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOWEJ SIENI PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ DO ZIELONEJ GÓRY, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie, w czasie odwozów z zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni, w czasie odwozów z zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans– III Edycja
· Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyczyna Dolna gm. Wschowa
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2011/2012
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (IV postępowanie)
· Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)
· Budowa parkingu przy ul. Poprzecznej we Wschowie
· Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Plac Zamkowy 4 oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i czytelni w budynku mieszkalnym...
· Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie)
· Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie - etap III
· Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach Programu-Radosna Szkoła
· Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących podczas zajęć wakacyjnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Usługi Usługi dowozu dzieci do szkół w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących w trakcie roku szkolnego w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” ( II postępowanie)
· Roboty budowlane Roboty dodatkowe- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni na działkach nr ew. 157, 169, 31, 131, 127, 304, 347, 342, 483,...
· Usługi koordynatora szkolnego programu rozwojowego w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans- III Edycja
· Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, nr 3 i nr 4 wraz z wymianą stolarki okiennej, w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Roboty dodatkowe- Przebudowa dróg lokalnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Konradowo gm. Wschowa - etap I
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm, rurociągu tłocznego ø 90 mm oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przyczyna Dolna gm. Wschowa w ramach realizacja zdania pn. Uporządkowanie..
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2010/2011- umowa na roboty dodatkowe
· Przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego ( budynku Sali wiejskiej) w związku ze zmianą sposobu użytkowania na lokale usługowe w celu utworzenia wielozadaniowego...
· Sukcesywna dostawa w roku 2011 fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2011 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych
· Oczyszczanie miasta Wschowa w latach 2011-2012
· Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2011

2010
· Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie - etap II
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2010/2011
· Roboty budowlane Przebudowa dróg lokalnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Konradowo gm. Wschowa - etap I
· Roboty budowlane Modernizacja drogi śródpolnej Lgiń -Hetmanice gmina Wschowa, na działkach nr ew. 138 i 269
· Roboty budowlane Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie: Zadanie nr 1- elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 we Wschowie wraz z wymianą...
· Roboty budowlane Renowacja dwóch istniejących zbiorników małej retencji położonych w obrębie miejscowości Łęgoń oraz Siedlnica gmina Wschowa
· Roboty budowlane Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie- etap I
· Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
· Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa w latach 2010- 2012.
· Przebudowa byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3 na muzeum i bibliotekę - II przetarg
· Przebudowa, remont i modernizacja nawierzchni ulic, chodników i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - etap I oraz budowa parkingu na samochody osobowe ...
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych.
· Wybór uprawnionego geodety do wykonywania usług geodezyjnych na rzecz gminy Wschowa w roku 2010
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2010-2011.
· Przebudowa budynku byłego przedszkola w związku ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce.
· Sukcesywna dostawa dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów
· Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
· Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2010

2009
· Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Osowej Sieni gm. Wschowa - roboty dodatkowe
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie - etap III ( końcowy) roboty dodatkowe
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2009-2010
· Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach rządowego programu Moje Boisko- Orlik 2012 - roboty dodatkowe
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap III
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap II- Zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk sportowych ORLIK 2012.
· Remont sali sportowej w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Moniuszki we Wschowie
· Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Osowej Sieni gm. Wschowa
· Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach rządowego programu Moje Boisko- Orlik 2012.
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni - etap I.
· Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z placem manewrowo-parkingowym przy budynku Sali wiejskiej w Osowej Sieni gm. Wschowa
· Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa w latach 2009-2011.
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie - etap III ( końcowy)
· Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów.
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2009
· Wykonywanie wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa
· Oczyszczanie miasta Wschowa w latach 2009-2010

2008
· Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ulicę Daszyńskiego z ulicą Kopernika we Wschowie – etap I.
· Remont pomieszczeń w budynkach nr 2 i nr 3 przy Placu Zamkowym we Wschowie
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie - etap II
· Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego dla OSiR we Wschowie
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap III Wzmocnienie stropu nad Salą Gotycką
· Likwidacja „dzikiego” wysypiska we wsi Siedlnica gm. Wschowa
· Remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Kostki nr 9 we Wschowie - etap II – remont elewacji
· Wykonanie ciągów spacerowych o nawierzchni z kostki granitowej oraz fontanny na Placu Zamkowym we Wschowie
· Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy Placu Zamkowym nr 4 we Wschowie
· Budowa kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum nr 2 we Wschowie
· Budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego w ulicy Starowiejskiej we Wschowie
· Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap IV
· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie Plac Farny nr 3
· Wykonanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych we Wschowie
· Budowa kompleksu ulic: Sadowa, Wesoła, Sienkiewicza, Prusa i Kraszewskiego we Wschowie – etap II
· Budowa ulicy Osadniczej we Wschowie
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap II
· Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Przyczynie Górnej – etap II
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2008-2009
· Wykonywanie wyceny nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa

2007
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2008
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie zimowym 2007/2008.
· Remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. A. Kostki nr 9 we Wschowie
· Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w rejonie ulicy Cichej we Wschowie
· Modernizacja zbiornika małej retencji położonego na działce 1379 przy ulicy Obrońców Warszawy we Wschowie
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap I
· Budowa kompleksu ulic: Sadowa, Wesoła, Sienkiewicza i cz. ulicy Kraszewskiego we Wschowie – etap I
· Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
· Modernizacja kotłowni w budynku Samorządowego Przedszkola nr 5 we Wschowie
· Rozbudowa remizy OSP w Siedlnicy wraz z budową kotłowni – etap II oraz modernizacja Sali wiejskiej w Siedlnicy- etap I
· Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa w latach 2007-2010.
· Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej 1 we Wschowie - etap III.
· Budowa ulicy Herbergera we Wschowie wraz z odwodnieniem
· Modernizacja plaży w Lginiu – etap II
· Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Przyczynie Dolnej nr 26.
· Sukcesywna dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów
· Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa w latach 2007 i 2008
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości w mieście i gminie Wschowa w roku 2007.
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w roku 2007.
· Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap II.
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości w mieście i gminie Wschowa
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa