Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Postępowania unieważnione

Lista dostępnej zawartości:2018
· Przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne) - Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali (...).
· Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie
· „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018” – II postępowanie
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018”- Zadanie nr 2
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018”- Zadanie nr 1
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi)” - Etap II (2 postępowanie)
· Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1 (od km 0+000 do km 0+690)
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi)” - Etap II

2017
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa- część 3
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa- część 2
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa- część 1
· Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1(od km 0+000 do km 0+690) i Etap 2 (od km 0+690 do km 1+513)
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”- część 3 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”- część 2 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”- część 1 zamówienia

2016
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2016/2017” - część 3
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2016/2017”- część 2
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2016/2017” - część 1
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: „Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 05 04 i 17 01 01 z terenu działki nr 221/2 zlokalizowanej w Tylewicach, stanowiącej własność Gminy Wschowa”
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015

2015
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2015/2016

2014
· „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2014/2015”.

2013
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2013/2014.
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - CZĘŚĆ 20
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - część 19
· „Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolynm 2013-2014

2012
· UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2012-2013"- ZADANIE NR 1
· „Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2013-2014" - Część 2
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie" - Zadanie nr 2
· „Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas wycieczki szkolnej do Warszawy realizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy - w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowania)- część 13 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (V postępowanie) - CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA
· INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- zadanie 7
· INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- ZADANIE 2
· INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- ZADANIE 1
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 15 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnychw ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 13 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 11 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 9 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 7 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 10 ZAMÓWIENIA
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 14 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - IV postępowanie - I część zamówienia
· INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - IV postępowanie - IV część zamówienia
· INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - IV postępowanie - II część zamówienia

2011
· „Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - VI część zamówienia ( IV postępowanie)
· „Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - III postępowanie - II część zamówienia
· „Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - III postępowanie - I część zamówienia
· „Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - II postępowanie - IV część zamówienia
· „Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - II postępowanie - I część zamówienia
· Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- 4 część zamówienia
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- 5 część zamówienia
· Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - 98 część zamówienia
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - 74 część zamówienia
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - 64 część zamówienia
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - 53 część zamówienia
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - 48 część zamówienia
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - 31 część zamówienia
· Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie, elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 wraz z wymianą stolarki okiennej oraz elewacji budynków...

2010
· Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie Zadanie nr 1 - Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 we Wschowie...
· Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - Zadanie nr 2 – Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3...
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni na działkach nr ew. 157, 169, 31, 131, 127, 304, 347, 342, 483, 356/3, 314/1, 65 – etap II
· Przebudowa dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3 na muzeum i bibliotekę
· Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wschowy

2009
· Renowacja dwóch istniejących zbiorników małej retencji położonych w obrębie miejscowości: Łęgoń oraz Siedlnica gmina Wschowa
· Sporządzenie projektu zmiany istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa oraz projektów zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W
· ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w latach 2009-2010

2008
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w latach 2009-2010
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2008/2009
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap III – Wzmocnienie stropu nad Salą Gotycką
· Unieważnienie postępowanie przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych we Wschowie
· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie Plac Farny nr 3
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa