Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenia o przetargach

Lista dostępnej zawartości:2018
· Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych
· ROKOWANIA-na sprzedaż nieruchomości 14 listopada 2018r.
· Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym-termin:19 listopada 2018r.
· Ogłoszenie Burmistrza o I-szym przetargu ustnym ograniczonym-termin:24 października 2018r.
· Ogłoszenie Burmistrza o I-szym przetargu ustnym ograniczonym-termin:24 października 2018r.
· Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy o I-szym przetargu ustnym-termin 29 października 2018r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym-termin:26 października 2018r.
· Ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym
· Rokowania na sprzedaż nieruchomości -termin rokowań:7 września 2018r.
· II-gi przetarg ustny nieograniczony-termin 6 września 2018r.
· II-gi przetarg ustny nieograniczony-termin:5 września 2018r.
· I-szy przetarg ustny nieograniczony-2 sierpnia 2018r.
· Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy o terminie I-szego przetargu
· II-gi przetarg ustny ograniczony
· I-przetarg ograniczony
· II-gi przetarg ustny nieograniczony
· Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych

2017
· I-szy przetarg ustny ograniczony - termin 05.12.2017r.
· Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - termin 04.12.2017r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych
· Ogłoszenie o odwołaniu I-szego przetargu ustnego ograniczonego ogłoszonego na dzień 11 października 2017 r.
· Ogłoszenie o odwołaniu rokowań ogłoszonych na dzień 10 października 2017 r.
· Przetarg ograniczony - ulica Węgierska i Staroleszczyńska
· ROKOWANIA Rynek 8 i Niepodległości 29a
· Ogłoszenie o II-gim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul.Łaziennej 4
· Wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym
· Ogłoszenie o I-szy przetargu ustnym nieograniczonym -lokal mieszkalny przy ul.Boh.Westerplatte 6/2a
· Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych
· Ogłoszenie o II-gim przetargu na sprzedaż 2 lokali.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym -termin 30 maja 2017r.
· II-gi przetarg ustny nieograniczony-termin 10 maja 2017r.
· Rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych - termin 14.03.2017r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu - termin 13.03.2017r.

2016
· Wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym -termin 28 luty 2017r.
· ODWOŁANIE I-szego PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
· I-szy przetarg ustny ograniczony-termin:15 grudnia 2016r.
· Przetarg II na zbycie 2 działek gminnych-termin:07.12.2016r.
· Rokowania na sprzedaż nieruchomości-termin:05 grudnia 2016r.
· ROKOWANIA - 22.11.2016 r.
· Sprzedaż działki usługowej w okolicy BricoMarche-21 ;istopada 2016r.
· Wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym-termin przetargu:16 grudnia 2016r.
· ODWOŁANIE II-giego PRZETARGU
· ogłoszenie o przetargu - termin 24.10.2016 r.
· Tereny wsi-II-gi przetarg-termin 17.10.2016r.
· Ogłoszenie o II-gim przetargu-termin 10.10.2016r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin:04.11.2016r.
· Ogłoszenie o II-gim przetargu-termin:03.10.2016r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin:03.10.2016r.
· ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 11 lipca 2016r.
· Ogłoszenie o I-szym przetarg-termin 29 czerwca 2016r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu -termin 28 czerwca 2016r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 1 czerwca 2016r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu -termin:31 maja 2016r.

2015
· ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości
· Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych - 04.11.2015 r.
· Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
· Ogłoszenie o rokowaniach
· Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości
· Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych
· Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 11 września 2015r.
· ogłoszenie o II-gim przetargu
· Ogłoszenie o I-szym przetargu
· Ogłoszenie o przetargu
· Ogłoszenie o I-szym przetargu
· Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego
· Wyciąg z ogłoszenia o II-gim przetargu
· Wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu
· Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych - 28 maja 2015
· Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym-16.06.2015r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu
· Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego
· Ogłoszenie o I-szym przetargu na zbycie działek (teren wiejski)
· Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym na sprzedaż lokali użytkowych
· Ogłoszenie o II-gim przetargu na sprzedaż byłego kina "Hel"
· Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości gminnych-termin:12 marca 2015r.
· ogłoszenie o II-gim przetargu-termin: 11 marca 2015 r.
· ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 10 marca 2015r.

2014
· I przetarg ustny nieograniczony - lokale mieszkalne, lokal użytkowy, działki gruntu niezabudowane - termin przetargu 03 września 2014 r.
· Wyciąg z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej - termin przetargu 04 września 2014 r.
· Rokowania - działki gruntu niezabudowane, lokal użytkowy - termin rokowań 05 września 2014 r.
· I przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość przy ul. Garbarskiej 28 - termin przetargu: 02 września 2014 r.
· INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
· II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - 14 kwietnia 2014
· I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych - 14 kwietnia 2014
· Rokowanie na zbycie nieruchomości - 14 kwietnia 2014
· Rokowania na zbycie nieruchomości gminnej - 31 marca 2014
· Ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych - do 25 marca 2014
· I-szy przetarg ustny nieograniczony-termin 10.02.2014r.

2013
· I-szy przetarg ustny -termin:07.02.2014r.
· I-szy i II-gi przetarg -termin 08 STYCZNIA 2014R.
· ROKOWANIA-20 GRUDNIA 2013R.
· I-szy przetarg-termin:19 grudnia 2013r.
· Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
· Ogłoszenie o II-gim przetargu
· Rokowania -16.12.2013r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 09.09.2013r.
· Ogłoszenie I-szy i II-gim przetargu
· Ogłoszenie o rokowaniach-06.09.2013r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 05.09.2013r.
· II-gi przetarg ustny nieograniczony-1 lipca 2013r.
· Ogłoszenie o rokowaniach-25.04.2013r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu z 25.04.2013r.
· I-szy przetarg ustny nieograniczony-termin 6 maja 2013r.
· I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminy: działka niezabudowana położona we Wschowie przy ul. Czereśniowej i inne.
· SPROSTOWANIE do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24 stycznia 2013 roku o rokowaniach na zbycie nieruchomości gminnych (po dwóch przetargach ustnych negatywnych).

2012
· II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
· Rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych
· Ogłoszenie o I-szym przetargu 29.10.2012r.
· Ogłoszenie o rokowanich
· Ogłoszenie o II-gim przetargu-termin 02 października 2012r.
· ogłoszenie o rokowaniach
· ogłoszenie o II-gim przetargu
· Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż byłego kina "HEL"
· ogłoszenie o I-szym przetargu-31 lipca 2012r.
· SPROSTOWANIE ogłoszenia o rokowaniach
· SPROSTOWANIE ogłoszenia o I-szym przetargu
· I-szy przetarg ustny ograniczony-05.07.2012r.
· Rokowania-termin:3 lipca 2012r.
· II-gi przetarg nieograniczony-termin:2.07.2012r.
· I-szy przetarg ustny nieograniczony-termin 05.07.2012r.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaży ruchomości
· I-szy przetarg ustny nieograniczony-zbycie nieruchomości gminnych
· II-gi przetarg ustny nieograniczony. Dotyczy sprzedaży: działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości lokalowych.
· Ogłoszenie o I-szym przetargu. Przetarg dotyczy działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz terenów z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej a także obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

2011
· Ogłoszenie o I-szym przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych
· Ogłoszenie o I-szym przetargu na sprzedaż byłego kina "HEL"
· Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym na działki przy ul.Czereśniowej we Wschowie
· Do wynajęcia lokal użytkowy - garaż
· Ogłoszenie o rokowaniach i o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych
· Sprostowanie ogłoszenia
· ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oraz rokowania na zbycie nieruchomości
· odwołanie I-szego przetargu
· ogłoszenie I-szego przetargu na sprzedaż nieruchomości

2010
· ogłoszenie o II-gim przetargu na sprzeadż sklepu-Ks.A.Kostki 40
· ogłoszenie o II-gim przetargu na działki budowlane
· ogłoszenie o II-gim przetargu
· ogłoszenie o I-szym przetargu działek na wsiach
· ogłoszenie o I-szym przetargu działek budowlanych we Wschowie
· Ogłoszenie o przetargu
· ogłoszenie o I-szym przetargu
· II-gi przetarg na obiekty byłej mleczarni
· ogłoszenie o II-gim przetargu byłej mleczarni
· przetarg
· odwołanie przetargu
· Zarządzenie nr 33/2010
· rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych
· II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych
· I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

2009
· ogłoszenie o I-szym przetargu na obiekty po byłej OSM
· sprostowanie tekstu ogłoszenia o rokowaniach
· sprostowanie do tekstu ogłoszenia o rokowaniach
· rokowania
· Rokowania-18 listopada 2009r.
· II-gi przetarg ustny 17 listopada 2009 r
· I-szy przetarg ustny -16 listopada 2009r.
· I-szy przetarg ustny nieograniczony-lokale mieszkalne
· I-szy przetarg ustny nieograniczony (działka przy Inter Marche)
· I-szy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości
· odwołanie pzretargu

2004
· Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
· Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
· Sprzedaż nieruchomości
· Sprzedaż domków letniskowych
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa