Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista dostępnej zawartości:


· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 14.11.2017 r. dla stron postępowania administracyjnego o sygnaturze WG.RO.6220.14.2017
· WG.RO.6220.9.2016.AWG Budowa budynku inwentarskiego dla chowu bydła opasowego o obsadzie maksymalnej do 100 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi
· WG.RO.6220.8.2016.AWG Budowa odcinka w ciągu istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii 110 kV relacji Wschowa – Huta Głogów (Brzegowa) jako część przedsięwzięcia: przebudowa istniejącej napowietrznej linii 110 kV relacji Wschowa – Huta Głogów
· WG.RO.6220.7.2016.AWG wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębiorstwa zlokalizowanego przy ul. Spokojnej 1 we Wschowie
· WG.RO.6220.5.2016.AWG Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 006806F na odcinku Wschowa – Buczyna (Papiernia) o dług. 2482,0 mb łączącą ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F
· WG.RO.6220.2.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 22 (obręb 10) w miejscowości Osowa Sień, Gmina Wschowa
· WG.RO.6220.1.2016 Przebudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo km od 0+000 do 2+178,1
· WG.RO.6220.21.2015 Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego
· WG.RO.6220.19.2015.AWG budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym” zlokalizowanych w miejscowościach Wschowa, ul. Nowe Ogrody dz. nr 1, 25, 8/1, 8/2, 42, 51/1, 139, 138, 2387 obręb Wschowa
· WG.RO.6220.8.2015 Ustawienie zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000 l na działce nr ewid. 2060 obręb Wschowa
· WG.RO.6220.4.2015.AWG wykonanie urządzenia wodnego – otworu studziennego o głębokości około 135 m na terenie zakładu MARINO Sp. z o.o. we Wschowie, na działce nr 2155
· WG.RO.6220.1.2015.AWG budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi zlokalizowanych w miejscowościach Konradowo i Kandlewo, Gm. Wschowa
· RO.6220.24.2014.AWG Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 PN 6,3 MPa wraz z kablem światłowodowym, stacji redukcyjno – pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia o przepustowości 6300 m3/h i maksymalnym ciśnieniu wlotowym MOP 6,3 MPa
· RO.6220.23.2014.AWG wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża TYLEWICE I
· RO.6220.12.2014.AWG zrealizowaniu punktu zbierania złomu, metali kolorowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, makulatury, tworzyw sztucznych oraz transport
· RO.6220.10.2014.AWG Budowa obory wolnostojącej o obsadzie 200 DJP na działkach o numerach ewidencyjnych 192 i 193 w miejscowości Łysiny, gmina Wschowa, województwo lubuskie
· RO.6220.5.2014.AWG eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego NOWA WIEŚ 1 realizowanego na działce nr 10/2 położonej na gruntach miejscowości Nowa Wieś, Gm. Wschowa, pow. Wschowski, woj. Lubuskie
· RO.6220.42.2013.AWG Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zlokalizowanej na działce nr 119 obręb Łęgoń, gmina Wschowa
· RO.6220.41.2013.AWG Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zlokalizowanej na działkach nr 1024, 1025 obręb Siedlnica, gmina Wschowa
· RO.6220.40.2013.AWG Wytwarzanie i magazynowanie produktów oraz przetwarzanie zużytych płynów technologicznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wschowa, województwo lubuskie
· RO.6220.37.2013.AWG Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zlokalizowanej na działkach nr 1024, 1025 obręb Siedlnica, gmina Wschowa
· RO.6220.36.2013.AWG Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zlokalizowanej na działce nr 119 obręb Łęgoń, gmina Wschowa
· RO.6220.35.2013.AWG Baza przetwarzania odpadów wiertniczych o kodach 01 05 04, 01 05 07 i 01 05 08 w miejscowości Wschowa
· RO.6220.30.2013.AWG Elektrownia fotowoltaiczna Wschowa polegającej na budowie farmy elektrowni słonecznej – fotowoltaicznej o mocy około 1MW na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 1067 we wsi Siedlnica
· RO.6220.21.2013.AWG wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej dla inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowania na stację demontażu pojazdów zlokalizowanego na działce nr 1956/2, obręb Wschowa
· RO.6220.13.2013.AWG Adaptacja budynku hurtowni artykułów przemysłowych na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym w miejscowości Wschowa, gmina Wschowa (działka o nr ewid. 1791/18)
· RO.6220.12.2013.AWG Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.03.2013r. znak RO.6220.33.2012.AWG
· RO.6220.11.2013.AWG Przebudowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Wschowa – Huta Głogów (do stanowiska nr 52)
· RO.6220.9.2013.AWG Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień
· RO.6220.8.2013.AWG wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
· RO.6220.5.2013.AWG „Baza przetwarzania odpadów wiertniczych o kodach 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 01 05 99” w miejscowości Wschowa
· RO.6220.3.2013.AWG Budowa nowego zakładu produkcyjnego z lakiernią proszkową
· RO.6220.1.2013.AWG Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny – hala produkcyjna nr 3 na działce nr ewid. 1919/1 i 1919/2 obręb Wschowa
· RO.6220.38.2012 wznowienie wydobywania systemem odkrywkowym torfu ze złoża Lgiń VI udokumentowanego na działce nr geodezyjny 23/1 – obręb Lgiń, gmina Wschowa
· RO.6220.33.2012.AWG "Budowa linii sortowniczej” zlokalizowanej na działce o nr ew. 1951/10 obręb Wschowa
· RO.6220.32.2012.AWG „Przebudowa dróg leśnych na Terenie Nadleśnictwa Włoszakowice w gminie Wschowa m. Czerlejewo na drogi przeciwpożarowe, w części służącej w celu edukacji leśnej społeczeństwa” zlokalizowanego na działkach nr 1320, 1321, 1322, 1323 w m.
· RO.6220.31.2012.AWG Budowa budynku odchowalni piskląt kur niosek do 18 tygodnia zlokalizowanego na działce nr 38/1 obręb Olbrachcice gmina Wschowa.
· RO.6220.29.2012 - modernizacja stacji paliw płynnych - położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie
· RO.6220.23.2012.AWG "Budowa stacji paliw płynnych" na działce o nr ew 1343/2 we Wschowie, ul. Obrońców Warszawy
· RO.6220.8.2012 FARMA Wiatrowa Wschowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
· RO.6220.7.2012 Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie
· RO.6220.33.2011 budowa budynku magazynowo – produkcyjnego z częścią socjalną na działkach
· RO.6220.29.2011 Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża DĘBOWA ŁĘKA”
· RO.6220.32.2011 Zmiana sposobu użytkowania z budynku poprodukcyjnego na warsztat naprawy turbosprężarek
· RO.6220.28.2011 budowa wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
· RO.6220.26.2011 budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków zlokalizowanego w Przyczynie Górnej
· RO.6220.20.2011.MK Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża OSOWA SIEŃ V
· RO.6220.19.2011.MK ustawiene na zadaszonej płycie postojowej zbiornika oleju napędowego o pojemności 20000 l na użytek własny inwestora
· RO.6220.18.2011.MK Rozbudowa drogi wojewódzkiej 278 w m. Tylewice od km 86+200,00 do km 88+500,00
· RO.6220.15.2011 ustawienie zbiornika naziemnego na paliwa płynne dla zaopatrzenia wewnętrznych środków transportu w zakładzie
· RO.6220.14.2011.MK wykonanie urządzenia wodnego w miejscu istniejącego otworu studziennego nr 3a na działce nr 104/1 w obrębie Olbrachcice, gmina Wschowa, służącego do poboru wody w ilości Q max h = 25,00 m3/h
· RO.6220.13.2011MK budowa stacji paliw płynnych oraz parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych
· RO-7624/22/10
· RO-7624/17/10
· RO-7624/16/10
· RO-7624/14/10
· RO-7624/8/10
· RO-7624/7/10
· RO-7624/5/10
· RO-7624/4/10
· RO-7624/1/10
· „Budowie stacji redukcyjno – pomiarowej gazu typ SRPJ-R300 o wydajności Q=300 m3/h” zlokalizowanego w miejscowości Wschowa obręb 0001 Wschowa nr ewid. Działki 596/4”
· „Rozbudowie drogi wojewódzkiej 278 na odcinku km 90+450 do km 91+790 w ciagu ul. Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa”.
· „Budowa budynku usługowo-mieszkaniowego na działce nr 1828/2 we Wschowie. Usługi w zakresie wymiany ogumienia oraz stacja kontroli pojazdów”.
· wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce 2163, arkusz 9, obręb 001 Wschowa
· rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo - drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Daszyńskiego”.
· Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbedną infrastruktura techniczną, we Wschowie, przy ul. Moniuszki
· Przebudowa istniejącej płyty obornikowej na zbiornik na gnojowicę na terenie fermy bydła w Konradowie
· Pobudowaniu warsztatu samochodowego dwustanowiskowego o konstrukcji stalowej
· przebudowa istniejacej płyty obornikowej o powierzchni 2100 m2 ze zbiornikiem i przepompownią na zbiornik na gnojownicę (lagunę) o powierzchni 1073 m2
· Elektrownia Biogazowa Osowa Sień
· Modernizacja sal mieszkalnych oraz pomieszczeń rekreacyjnych w internacie CKUiP
· budowie odwodnienia kompleksu ulic os. Działkowa
· Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Przyczyna Dolna Gm. Wschowa
· przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo
· wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych
· budowa stacji bazowej telefonii komórkowejPTK CENTERTEL
· stacja bazowa 45085 Łysiny _Plus
· „Punkt zbierania odpadów w Osowej Sieni – dz. nr 149”
· „Stacja Przeładunkowa wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów”
· „Stacja Redukcyjna Średniego Ciśnienia Q=160 m3/h w sieci dystrybucyjnej w celu poprawy ciśnienia w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie”
· „rozbudowa zakładu stolarskiego”
· „zakład produkcji urządzeń sanitarnych we Wschowie przy ul. Towarowej na działkach o nr ew. 1919/1 i 1919/2”
· Budowa lakierni proszkowej
· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń na odcinku od km 62+100,00 do km 62+600,00 ”
· Produkcja zlewozmywaków w istniejących budynkach zlokalizowanych w miejscowości Wschowa, przy ul. Towarowej 4
· Budowa płyty obornikowej oraz zbiorników na gnojownicę oraz odcieki z płyty
· Punkt zbierania odpadów
· „ Budowa stacji kontroli pojazdów wraz z warsztatem samochodowym, myjnią samochodową i zapleczem socjalno – biurowym
· Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
· Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
· instalacja anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Wschowa
· “Budowa płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojowicę”
· “przebudowanie nawierzchni dróg wewnętrznych łączących ul. Daszyńskiego i ul. Kopernika we Wschowie wraz z chodnikami, parkingami, wjazdami do garaży oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej i budo
· “ Punkt kasacji pojazdów”
· Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm oraz budowa kanału sanitarnego o średnicy 200 mm
· Budowa zakładu produkcji opakowań z folii polietylowej
· Warsztat samochodowy 2 - stanowiskowy
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa