Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista dostępnej zawartości:


· WG.RO.6220.8.2015 Ustawienie zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000 l na działce nr ewid. 2060 obręb Wschowa
· WG.RO.6220.4.2015.AWG wykonanie urządzenia wodnego – otworu studziennego o głębokości około 135 m na terenie zakładu MARINO Sp. z o.o. we Wschowie, na działce nr 2155
· WG.RO.6220.1.2015.AWG budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi zlokalizowanych w miejscowościach Konradowo i Kandlewo, Gm. Wschowa
· RO.6220.18.2014.AWG Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża OSOWA SIEŃ VII
· RO.6220.40.2013 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze
· RO.6220.5.2014.AWG eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego NOWA WIEŚ 1 realizowanego na działce nr 10/2 położonej na gruntach miejscowości Nowa Wieś, Gm. Wschowa, pow. Wschowski, woj. Lubuskie
· Decyzja RO.6220.42.2013 dot. „Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW zlokalizowanej na dz. 119 obręb Łęgoń, gmina Wschowa”.
· Decyzja nr RO.6220.41.2013 dot. „Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW zlokalizowanej na dz. 1024, 1025 obręb Siedlnica, gmina Wschowa”
· RO.6220.9.2013.AWG Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień
· RO.6220.35.2013.AWG \"Baza przetwarzania odpadów wiertniczych o kodach 01 05 04, 01 05 07 i 01 05 08 w miejscowości Wschowa\"
· RO.6220.30.2013.AWG Elektrownia fotowoltaiczna Wschowa polegającej na budowie farmy elektrowni słonecznej – fotowoltaicznej o mocy około 1MW na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 1067 we wsi Siedlnica
· RO.6220.21.2013.AWG Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowania na stację demontażu pojazdów
· RO.6220.13.2013.AWG Adaptacja budynku hurtowni artykułów przemysłowych na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym w miejscowości Wschowa, gmina Wschowa (działka o nr ewid. 1791/18)
· RO.6220.11.2013.AWG Przebudowa napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Wschowa – Huta Głogów (do stanowiska nr 52)
· RO.6220.5.2013.AWG Baza przetwarzania odpadów wiertniczych o kodach 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 01 05 99 w miejscowości Wschowa
· RO.6220.12.2013.AWG „Budowa linii sortowniczej” zlokalizowanej na działce o nr ew. 1951/10 obręb Wschowa
· RO.6220.3.2013.AWG „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie ELEKTROBUD S.A - Budowa nowego zakładu produkcyjnego z lakiernią proszkową”
· RO.6220.1.2013.AWG Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny – hala produkcyjna nr 3 na działce nr ewid. 1919/1 i 1919/2 obręb Wschowa
· RO.6220.33.2012.AWG Budowa linii sortowniczej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1951/10 obręb Wschowa
· RO.6220.31.2012.AWG Budowa budynku odchowalni piskląt kur niosek do 18 tygodnia zlokalizowanego na działce nr 38/1 obręb Olbrachcice gmina Wschowa
· RO.6220.38.2012 „wznowienie wydobywania systemem odkrywkowym torfu ze złoża Lgiń VI” udokumentowanego na działce nr geodezyjny 23/1 – obręb Lgiń, gmina Wschowa
· RO.6220.8.2012 „FARMA Wiatrowa Wschowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
· RO.6220.32.2012 Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice w gminie Wschowa
· RO.6220.29.2012.AWG modernizacja stacji paliw płynnych we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego
· RO.6220.23.2012 "Budowa stacji paliw płynnych" na działce o nr ewid. 1343/2 we Wschowie, ul. Obrońców Warszawy
· RO.6220.7.2012 Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową
· RO.6220.33.2011 budowa budynku magazynowo – produkcyjnego z częścią socjalną
· RO.6220.32.2011 Zmiana sposobu użytkowania z budynku poprodukcyjnego na warsztat naprawy turbosprężarek
· RO.6220.29.2011 Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża DĘBOWA ŁĘKA
· RO.6220.28.2011 budowa wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
· RO.6220.26.11 budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków- zlokalizowanego w Przyczynie Górnej
· RO.6220.20.2011 Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża OSOWA SIEŃ V
· RO.6220.19.2011 ustawienie na zadaszonej płycie postojowej zbiornika oleju napędowego o pojemności 20000 l na użytek własny inwestora
· RO.6220.18.2011 Rozbudowa drogi wojewódzkiej 278 w m. Tylewice od km 86+200,00 do km 88+500,00
· RO.6220.15.2011 ustawienie zbiornika naziemnego na paliwa płynne dla zaopatrzenia wewnętrznych środków transportu w zakładzie
· RO.6220.14.2011 wykonanie urządzenia wodnego w miejscu istniejącego otworu studziennego nr 3a na działce nr 104/1 w obrębie Olbrachcice, gmina Wschowa, służącego do poboru wody w ilości Q max h = 25,00 m3/h
· RO-7624/27/10 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków"
· RO-7624/7/10
· RO-7624/14/10
· RO-7624/17/10
· RO-7624/16/10
· RO-7624/8/10
· RO-7624/5/10
· RO-7624/4/10
· RO--7624/1/10
· RO-7624/26/09 z dnia 16.02.2010r. „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu typ SRPJ-R300 o wydajności Q=300 m3/h” zlokalizowanego w miejscowości Wschowa obręb 0001 Wschowa nr ewid
· RO-7624/25/09 z dnia 20.01.2010r „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 278 na odcinku km 90+450 do km 91+790 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa”
· Decyzja RO- 7624/21/09 z dnia 20.01.2010r. „Budowa budynku usługowo-mieszkaniowego na działce nr 1828/2 we Wschowie. Usługi w zakresie wymiany ogumienia oraz stacja kontroli pojazdów”
· Decyzja nr RO-7624/20/09 z dnia 24.11.2009r. „wykonanie urządzenia
· Decyzja RO-7624/16/09 z dnia 09.11.2009 r. zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa zn. RO-7624/4/09 z dnia 19.05.2009r. dla przedsięwzięcia pod nazwą : Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej n
· Decyzja nr RO-7624/13/09 z dnia 08.02.2010 "„Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we Wschowie przy ul. Moniuszki na działce ewidencyjnej nr 1832”
· Decyzja nr RO-7624/11/09 z dnia 03.12.2009r.
· Decyzja nr RO-7624/12/09 z dnia 26.08.2009r. „Przebudowie istniejącej płyty obornikowej na zbiornik na gnojowicę na terenie fermy bydła w Konradowie”
· Decyzja Nr RO-7635/9/09 z dnia 04.05.2009r
· Decyzja Nr RO-7635/5/09 z dnia 04.05.2009r.„budowa kanalizacji sanitarnej wsi Przyczyna Dolna gm. Wschowa”
· Decyzja RO-7624/6/09 Odwodnienie kompleksu ulic Os. Działkowa
· Decyzja RO-7624/4/09
· Decyzja RO-7624/03/09 Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych
· Decyzja RO-7624/5/09 Budowa Kanalizacji Sanitarnej wsi Przyczyna Dolna
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa