Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacje

Lista dostępnej zawartości:


· Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk.
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa dot. polowania zbiorowe
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 03.01.2019 r. znak: WG.RO.6220.23.2014
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa dot. dodatkowe polowania zbiorowe
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - plan polowań zbiorowych
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 17.12.2018 znak WG.RO.6220.24.2017
· Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
· Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wschowskiego
· Informacja o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2018 roku”
· Informacja o uzyskaniu dofinansowania na zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· Informacja o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2018 roku”
· Zawiadomienie o prowadzonej procedurze z udziałem społeczeństwa znak WG.RO.6220.23.2014 z dnia 09.11.2018
· Zawiadomienie o prowadzonej procedurze z udziałem społeczeństwa znak WG.RO.6220.24.2017 z dnia 09.11.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - harmonogram polowań zbiorowych
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 06.11.2018 znak WG.RO.6220.9.2016
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - harmonogram polowań zbiorowych
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - harmonogram polowań zbiorowych
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - plan polowań zbiorowych
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - harmonogram polowań zbiorowych
· Zawiadomienie o prowadzonej procedurze z udziałem społeczeństwa
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 02.10.2018 znak: WG.RO.6220.18.2017
· Informacja o wydaniu decyzji z dnia 01.10.2018 znak: WG.RO.6220.16.2018
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20.09.2018 znak: WG.RO.6220.14.2018
· Informacja o wydaniu decyzji z dnia 05.09.2018 znak: WG.RO.6220.7.2018
· Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 16.08.2018 znak: WG.RO.6220.9.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 16.08.2018 r. znak: WG.RO.6220.9.2018
· informacja o wydaniu decyzji z dnia 07.08.2018 znak: WG.RO.6220.5.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 23.07.2018r., o wydaniu w dniu 23.07.2018r. decyzji znak WG.RO.6220.8.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o zakończonym postępowaniu znak WG.RO.6220.9.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o wydanym postanowieniu znak WG.RO.6220.9.2018
· Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WG.RO.6220.6.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WG.RO.6220.6.2018
· Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15.06.2018 r. znak: WG.RO.6220.6.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15.06.2018 r. znak: WG.RO.6220.9.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12.06.2018 znak: WG.RO.6220.6.2018
· Informacja
· Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wschowa
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27.04.2018 znak: WG.RO.6220.6.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 21.05.2018 znak: WG.RO.6220.6.2018
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 07.05.2018 znak WG.RO.6220.6.2017
· Obwieszczenie
· Obwieszczenie
· Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2018r
· Ogloszenie z dnia 14.02.2018 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz drewna
· informacja o prowadzonych konsultacjach
· informacja - polowania zbiorowe
· Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 22.01.2018 r. znak: WG.RO.7021.4.2018
· Ogłoszenie z dnia 03.01.2018 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna
· Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 07.12.2017 znak WG.RO.6220.27.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 05.12.2017 r. dla stron postępowania administracyjnego o sygnaturze WG.RO.6220.14.2017.AF
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 05.12.2017 r. o wydaniu w dniu 05.12.2017 r. decyzji znak WG.RO.6220.14.2017.AF
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28.11.2017 r. o wydaniu w dniu 28.11.2017 r. decyzji znak WG.RO.6220.16.2017.AF
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27.11.2017 r. o wydaniu w dniu 27.11.2017 r. decyzji znak WG.RO.6220.25.2017.AF
· Ogloszenie z dnia 14.02.2018 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz drewna
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 17.11.2017 r. dla stron postępowania o sygnaturze WG.RO.6220.14.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 14.11.2017 r. dla stron postępowania administracyjnego o sygnaturze WG.RO.6220.14.2017
· INFORMACJA o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2017 roku”
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 23.10.2017 r. znak WG.RO.6220.27.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 19.10.2017 r. dla stron postępowania administracyjnego o sygnaturze WG.RO.6220.14.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12.10.2017 r. dla stron postępowania administracyjnego o sygnaturze WG.RO.6220.14.2017
· Informacja o wydaniu decyzji z dnia 12.10.2017 znak WG.RO.6220.14.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18.09.2017 r. dla stron postępowania administracyjnego o sygnaturze WG.RO.6220.14.2017
· Informacja o wydaniu decyzji z dnia 12.09.2017 r. znak WG.RO.6220.6.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 08.09.2017 r. znak: WG.RO.6220.14.2017
· Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.09.2017 r. znak WG.RO.6220.8.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10.08.2017 r. znak: WG.RO.6220.14.2017, dotyczące wyznaczenia nowego terminu rozstrzygnięcie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie z
· Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.07.2017 r. znak WG.RO.6220.4.2017
· Zawiadomienie w sprawie prowadzonej procedury administracyjnej z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża
· Tytuł: Zawiadomienie w sprawie prowadzonej procedury administracyjnej z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego HET
· Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu Stena Recycling Sp. z o.o. zlokalizowanego w miejscowości Wschowa obręb 0001 nr ewidencyjny
· Zawiadomienie w sprawie prowadzonej procedury administracyjnej z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu Stena Recycling Sp. z o.o. zlokalizowanego
· Zawiadomienie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa WG.RO.6220.4.2017 z dnia 25.05.2017
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o wydaniu decyzji z dnia 11.04.2017 r. znak: WG.RO.6220.5.2017
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 11.04.2017 r. znak: WG.RO.6220.5.2017, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się 3 naziemnych zbiorników o pojemności 6700 dm3 każdy ora
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o wydanej decyzji
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o wydanej decyzji
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o zakończeniu postępowania
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się 3 naziemnych zbiorników o pojemności 6700 dm3 każdy oraz instalacji gazowej zewnętrznej zasilającej
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO O WYDANEJ DECYZJI
· Obwieszczenie WG.RO.6220.5.2017
· Informacja WG.RO.6220.9.2016
· Zawiadomienie dot. Budowy Fermy Tuczu Trzody Chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą” w m. Osowa Sień
· OBWIESZCZENIE z dnia 20.06.2016 znak WG.RO.6220.9.2013 dot. „Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień”
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż drewna
· Obwieszczenie WG.RO.6220.9.2013
· Obwieszczenie WG.RO.6220.9.2013 dot. Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień
· WG.RO.6220.9.2013 Obwieszczenie
· WG.RO.6220.5.2016.AWG Obwieszczenie dot. przebudowy drogi gminnej nr 006806F na odcinku Wschowa - Buczyna (Papiernia) o dług. 2482,0 mb łączącą ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F
· WG.RO.6220.1.2016.AWG Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo km od 0+000 do 2+178,10
· Ogłoszenie - WG.R0.7021.5.2016
· Obwieszczenie WG.RO.6220.1.2016.AWG
· Obwieszczenie WG.RO.6220.19.2015 dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
· Informacja dotycząca zadania realizowanego prze Gminę Wschowa Pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2015 roku”
· Obwieszczenie WG.RO.6220.19.2015 dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym
· Obwieszczenie WG.RO.6220.9.2013
· WG.RO.6220.1.2015.AWG OBWIESZCZENIE
· Obwieszczenie WG.RO.6220.1.2015 dot. budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi zlokalizowanych w miejscowościach Konradowo i Kandlewo, Gm. Wschowa
· OBWIESZCZENIE RO.6220.1.2015.AWG DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI ZLOKALIZOWANYCH W M. KONRADOWO I KANDLEWO
· RO.6220.9.2013.AWG Informacja dot. Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień gmina Wschowa
· RO.6220.40.2013.AWG OBWIESZCZENIE dot. przedsięwzięcia pn. Wytwarzanie i magazynowanie produktów oraz przetwarzanie zużytych płynów technologicznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wschowa, województwo lubuskie
· RO.6220.40.2013.AWG OBWIESZCZENIE dot. inwestycji pn. Wytwarzanie i magazynowanie produktów oraz przetwarzanie zużytych płynów technologicznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wschowa, województwo lubuskie
· RO.6220.40.2013.AWG OBWIESZCZENIE dot. przedsięwzięcia pn. Wytwarzanie i magazynowanie produktów oraz przetwarzanie zużytych płynów technologicznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wschowa, województwo lubuskie
· Informacja, dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wytwarzanie i magazynowanie produktów oraz przetwarzanie zużytych płynów technologicznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wschowa, województw
· RO.6220.40.2013.AWG OBWIESZCZENIE dot. przedsięwzięcia pn. Wytwarzanie i magazynowanie produktów oraz przetwarzanie zużytych płynów technologicznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wschowa, województwo lubuskie
· RO.6220.35.2013.AWG postanowienie dot. „Bazy przetwarzania odpadów wiertniczych o kodach 01 05 04, 01 05 07 i 01 05 08 w miejscowości Wschowa”
· RO.6220.9.2013.AWG Informacja dot. Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień
· RO.6220.9.2013 INFORMACJA dot. „Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień”
· RO.6220.11.2013.AWG Obwieszczenie
· RO.6220.21.2013.AWG Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy dot. „Zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowania na stację demontażu pojazdów” zlokalizowanego na działce nr 1956/2, obręb Wschowa
· RO.6220.5.2013.AWG Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa informujące o wydaniu decyzji
· RO.6220.13.2013.AWG Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa informujące o wydanej decyzji
· RO.6220.13.2013.AWG OBWIESZCZENIE
· RO.6220.13.2013.AWG OBWIESZCZENIE - Adaptacja budynku hurtowni artykułów przemysłowych na warsztat mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym w miejscowości Wschowa, gmina Wschowa (działka o nr ewid. 1791/18)
· RO.6220.11.2013.AWG OBWIESZCZENIE dot. Przebudowy napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Wschowa – Huta Głogów (do stanowiska nr 52)
· RO.6220.31.2012.AWG Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
· RO.6220.8.2012.AWG OBWIESZCZENIE w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
· RO.6220.8.2012.AWG OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
· INFORMACJA nr SOB.604.8.2012
· RO.6220.8.2012.AWG INFORMACJA w sprawie toczącego się postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „FARMA Wiatrowa Wschowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
· RO.6220.7.2012.AWG obwieszczenie dot. Budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie
· RO.6220.7.2012 Obwieszczenie dot. budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie
· RO.6220.7.2012 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA w sprawie budowie drogi gminnej
· OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA dot. Budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleni
· „budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków” zlokalizowanej w Przyczynie Górnej na działkach o nr ewid. 285/1, 48, 329, 328, 283, 27/1, 282, 378, 22
· „budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków” zlokalizowanej w Przyczynie Górnej
· „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej z magazynem i kotłownią na zakład do produkcji folii budowlanej fundamentowej z tworzyw pochodzących z recyklingu” zlokalizowanego we Wschowi
· „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej z magazynem i kotłownią na zakład do produkcji folii budowlanej fundamentowej z tworzyw pochodzących z recyklingu” zlokalizowanego we Wschowi
· „Przebudowie Stacji Paliw PKN-ORLEN S.A. nr 590, Wschowa, ul. Daszyńskiego 41” na działce o nr 1139/4, arkusz 8, obręb Wschowa
· „Uruchomienie instalacji do pirolitycznego przetwarzania zużytych opon samochodowych” zlokalizowanego na działkach nr 1918/9, 1918/10. 1918/11, 1918/12 we Wschowie, ul. Towarowa 6
· Budowa dwóch kurników, zlokalizowanych we wsi Przyczyna Dolna, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 109/43 i 109/44
· „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 278 na odcinku km 90+450 do km 91+790 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa”
· Obwieszczenie
· OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 23.10.2009r. nr RO-7624/16/09
· „pobudowanie warsztatu samochodowego dwustanowiskowego o konstrukcji stalowej” we Wschowie, na działce nr ewid. 1266/9
· OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA RO-7624/16/09
· budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, we Wschowie, przy ul. Moniuszki
· „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego” - zawiadomienie o wszczęciu postepowania
· Prognozy oddziaływania na środowisko dot. projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa
· Obwieszczenie Burmistzra Miasta i Gminy Wschowa - RO-7624.6.09
· Obwieszczenie Burmistzra Miasta i Gminy Wschowa - RO-7624/4/09 z dnia 04.05.2009r. „rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - odwodnienie kompleksu ulic Os. Działkowa
· Przebudowa budynku gospodarczego na zakład usługowy: wulkanizacja – sprzedaż, wymiana opon
· "Realizacja przedsięwzięcia" przez STENA Sp. z o.o.
· „Stacja Przeładunkowa wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów” we Wschowie, zlokalizowana na działkach o nr ewid. 2063/2, 2068/3, 2064/3, 2065/3 i 2066/3.
· „Budowa lakierni proszkowej” na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ELEKTROBUD” Marek Bazylewicz w m. Przyczyna Dolna 39, na działce o nr ewid. 40.
· „punkt zbierania odpadów” w Osowej Sieni, na działkach nr 351/1 i 351/2
· „rozbudowa zakładu stolarskiego” położonego w Kandlewie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi nr 126/4, 127/1 i 127/3, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlo
· „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń na odcinku od km 62+100, 00 do km 62+600,00”
· „punkt zbierania odpadów” w Osowej Sieni, na działkach nr 351/1 i 351/2
· Produkcja zlewozmywaków w istniejących budynkach w miejscowości Wschowa, przy ul. Towarowej 4, obręb Wschowa, działki 1919/1 i 1919/2”
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa