Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy

Lista dostępnej zawartości:


· WG.RO.6220.1.2015.AWG budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi zlokalizowanych w miejscowościach Konradowo i Kandlewo, Gm. Wschowa
· WG.RO.6220.4.2015.AWG wykonaniu urządzenia wodnego – otworu studziennego o głębokości około 135 m na terenie zakładu MARINO Sp. z o.o. we Wschowie, na działce nr 2155
· WG.RO.6220.1.2015.AWG budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi zlokalizowanych w miejscowościach Konradowo i Kandlewo, Gm. Wschowa
· RO.6220.18.2014.AWG Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża OSOWA SIEŃ VII
· RO.6220.9.2013.AWG Postanowienie dot. „Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień”
· RO.6220.33.2012.AWG Budowa linii sortowniczej
· RO.6220.31.2012 Budowa budynku odchowalni piskląt kur niosek do 18 tygodnia
· RO.6220.29.2012.AWG modernizacja stacji paliw płynnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Wschowa
· RO.6220.7.2012.AWG budowa drogi gminnej łączącą drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną
· RO.6220.8.2012.AWG obwieszczenie w sprawie postanowienia dla inwstycji pn. Farma Wiatrowa Wschowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
· RO.6220.33.2011 budowa budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną
· RO.6220.32.2011 Zmiana sposobu użytkowania budynku poprodukcyjnego na warsztat naprawy turbosprężarek
· RO.6220.29.2011 wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża DĘBOWA ŁĘKA
· RO.6220.28.2011.MK budowa wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
· RO.6220.26.2011 budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków" zlokalizowanego w Przyczynie Górnej
· RO.6220.20.2011 wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża OSOWA SIEŃ V
· RO.6220.19.2011.MK ustawienie na zadaszonej płycie postojowej zbiornika oleju napędowego o pojemności 20000 l na użytek własny inwestora
· RO.6220.18.11 rozbudowa drogi wojewódzkiej 278 w m. Tylewice od km 86+200,00 do km 88+500,00
· RO.6220.15.2011MK ustawienie zbiornika naziemnego na paliwa płynne dla zaopatrzenia wewnętrznych środków transportu w zakładzie
· RO.6220.14.2011 wykonanie urządzenia wodnego w miejscu istniejącego otworu studziennego nr 3a na działce nr 104/1 w obrębie Olbrachcice, gmina Wschowa, służącego do poboru wody w ilości Q max h = 25,00 m3/h
· RO-7624/22/10
· RO-7624/4/10
· wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 2163, arkusz 9, obręb 0001 Wschowa
· „rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo - drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Daszyńskiego”
· Postanowienie podjmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (przedsięwzięcia) polegającej na „budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną i
· Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (przedsięwzięcia) polegającej na „budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną
· „budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, we Wschowie, przy ul. Moniuszki.”
· Postanowienie podjmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (przedsięwzięcia) polegającej na „pobudowaniu warsztatu samochodowego dwustanowisk
· Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.„pobudowaniu warsztatu samochodowego dwustanowiskowego o konstrukcji stalowej.”
· „pobudowanie warsztatu samochodowego dwustanowiskowego o konstrukcji stalowej.”
· odwodnieniu kompleksu ulic Os. Działkowa
· rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Daszyńskiego
· Wykonane urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 2155, arkusz 9, obręb 0001 Wschowa”
· Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Przyczyna Dolna
· RO – 7624/20/07
· RO – 7624/19/07
· RO – 7624/18/07
· RO – 7624/17/4/07
· RO – 7624/16/3/07
· RO – 7624/15/3/07
· RO – 7624/14/3/07
· RO – 7624/13/3/07
· RO–7624/12/4/07
· RO–7624/11/6/07
· PI/RNL – 7624/10/3/07
· PI/RNL(RO) – 7624/6/5/07
· PI/RNL – 7624/5/3/07
· PI/RNL – 7624/3/3/07
· PI/RNL–7624/2/3/07
· PI/RNL–7624/1/4/07
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa