Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Oświadczenia majątkowe

Lista dostępnej zawartości:2019
· Oświadczenia Majątkowe 2019 - Pracownicy Urzędu Miasta i Gmniy Wschowa
· Oświadczenia majątkowe 2019 - Radni

2018
· Oświadczenia Majątkowe 2018 r. - Muzeum Ziemi Wschowskiej
· Oświadczenia Majątkowe 2018 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej
· Oświadczenia Majątkowe 2018 r. - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
· Oświadczenia Majątkowe 2018 r. - Centrum Kultury i Rekreacji
· Oświadczenia Majątkowe 2018 r. - Spółka Komunalna
· Oświadczenia Majątkowe 2018 r. - Dyrektorzy Placówek Oświatowych
· Oświadczenia Majątkowe 2018 r. - Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
· Obowiązujące wzory oświadczeń majątkowych na 2018 rok
· Oświadczenia majątkowe 2018 - Radni

2017
· Wzory oświadczeń majątkowych obowiązujące od 1 lipca 2017r.
· Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Dyrektorzy Placówek Oświatowych
· Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
· Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej
· Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Muzeum Ziemi Wschowskiej
· Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Radni
· Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

2016
· Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Dyrektorzy Placówek Oświatowych
· Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
· Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej
· Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Muzeum Ziemi Wschowskiej
· Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Radni
· Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

2015
· Oświadczenia Majątkowe 2015 r. - Muzeum Ziemi Wschowskiej
· Oświadczenia Majątkowe 2015 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej
· Oświadczenia Majątkowe 2015 r. - Dyrektorzy Placówek Oświatowych
· Oświadczenia Majątkowe 2015 r. - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2015 r. - Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2015 r. - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
· Oświadczenia Majątkowe 2015 r. - Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
· Oświadczenia Majątkowe 2015 r. - Radni

2014
· Oświadczenia Majątkowe 2014 r. - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2014 r. - Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2014 r. - Dyrektorzy Placówek Oświatowych
· Oświadczenia Majątkowe 2014 r. - Muzeum Ziemi Wschowskiej
· Oświadczenia Majątkowe 2014 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej
· Oświadczenia Majątkowe 2014 r. - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
· Oświadczenia Majątkowe 2014 r. - Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
· Oświadczenia Majątkowe 2014 r. - Radni

2013
· Oświadczenia Majątkowe 2013 r. - Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2013 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej
· Oświadczenia Majątkowe 2013 r. - Muzeum Ziemi Wschowskiej
· Oświadczenia Majątkowe 2013 r. - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie
· Oświadczenia Majątkowe 2013 r. - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
· Oświadczenia Majątkowe 2013 r. - Dyrektorzy Placówek Oświatowych
· Oświadczenia Majątkowe 2013 r. - Radni
· Oświadczenia Majątkowe 2013 r. - Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

2012
· Oświadczenia majątkowe 2012r. - Radni
· Oświadczenia Majątkowe 2012 r. - Pracownicy
· Wzory oświadczeń majątkowych na rok 2012

2011
· Oświadczenia majątkowe 2011 część VII
· Oświadczenia majątkowe 2011 część VI
· Oświadczenia majątkowe 2011 część V
· Oświadczenia majątkowe 2011 część IV
· Oświadczenia majątkowe 2011 część III
· Oświadczenia majątkowe 2011 część II
· Oświadczenia majątkowe 2011 część I

2010
· Oświadczenia majątkowe 2010 część IV
· Oświadczenia majątkowe 2010 część III
· Oświadczenia majątkowe 2010 część II
· Oświadczenia majątkowe 2010 część I

2009
· Oświadczenia majątkowe 2009 część III
· Oświadczenia majątkowe 2009 część II
· Oświadczenia majątkowe 2009 część I

2008
· Oświadczenia majątkowe na 2008 rok - część czwarta
· Oświadczenia majątkowe na 2008 rok - część trzecia
· Oświadczenia majątkowe na 2008 rok - część druga
· Oświadczenia majątkowe na 2008 rok

2007
· Oświadczenia na rok 2007 - część czwarta
· Oświadczenia na rok 2007 - część trzecia
· Oświadczenie na 2007 r - część druga
· Oświadczenia na 2007 rok

2006
· Radni + Burmistrz
· Lista osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w roku 2006
· Rada Miejska
· Pracownicy UMiG, Kierownicy gminnych os. prawnych, Kierownicy gmin. jedn. organizacyjnych

2005
· Rada Miejska
· Pracownicy UMiG, Kierownicy gminnych os. prawnych, Kierownicy gmin. jedn. organizacyjnych
· Rada Miejska
· Pracownicy UMiG, Kierownicy gminnych os. prawnych, Kierownicy gmin. jedn. organizacyjnych
· Pracownicy UMiG
· Rada Miejska
· Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

2004
· Oświadczenia majątkowe za rok 2003

2003
· Oświadczenia majątkowe za rok 2002
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa