Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o wykazie 01.02.2019 r. na dzień 06.02.2019 r.

Wschowa, dnia 01 lutego 2019 roku 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018.2204 ze zm.) podaje do publicznej informacji, że w dniu
06 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie bip.wschowa.pl zamieszczone  zostaną na okres 21 dni (od dnia 06.02.2019 r. do dnia 27.02.2019 r.) następujące wykazy:

1.      wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa    przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze,

2.      wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

 

 

                                                                                                                                                  /-/ BURMISTRZ

Miasta i Gminy Wschowa 

Konrad Antkowiak

 

 

Wschowa, 01 lutego 2019 roku

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Wschowa przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.2018.2204 ze zm), podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione lokale zostały przeznaczone do oddania         w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony i oznaczony:
 

 

LP.

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA W m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI

STAWKA ZA NAJEM LOKALU

nr działki

obręb

KW

 

1.

2198/36

Wschowa

ZG1W/00016415/9

pow. działki 2198/36 wynosi 0,5812 ha pow. użytkowa pomieszczenia  gospodarczego przeznaczonego do najmu wynosi 4,94 m2

Pomieszczenie gospodarcze położone na działce 2198/36 na zapleczu nieruchomości Daszyńskiego 13 we Wschowie

1,00 zł/ m2 + podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

2.

2198/36

Wschowa

ZG1W/00016415/9

pow. działki 2198/36 wynosi 0,5812 ha pow. użytkowa pomieszczenia  gospodarczego przeznaczonego do najmu wynosi 9,49 m2

 

Pomieszczenie gospodarcze położone na działce 2198/36 na zapleczu nieruchomości Daszyńskiego 13 we Wschowie

1,00 zł/ m2 + podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

3.

1612/4

Wschowa

ZG1W/00003034/0

pow. działki 1612/4 wynosi 0,0445 ha pow. użytkowa pomieszczenia  gospodarczego przeznaczonego do najmu wynosi 13,20 m2

Pomieszczenie gospodarcze położone na działce 1612/4 na zapleczu nieruchomości              Ks. Kostki 11we Wschowie

1,00 zł/ m2 + podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

4.

1057/56

Wschowa

ZG1W/00016209/2

pow. działki 1057/56 wynosi

0,4353 ha pow. użytkowa pomieszczenia gospodarczego wynosi 20,00 m2

Pomieszczenie gospodarcze położone na działce 1057/56 na zapleczu nieruchomości Boh. Westerplatte 8 we Wschowie

1,00 zł/ m2 + podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

5.

1524/4

Wschowa

ZG1W/00000068/6

pow. działki 1524/4 wynosi

0,1252 ha pow. użytkowa garażu murowanego wynosi 11,45 m2

Garaż murowany położony na działce 1524/4 na zapleczu  nieruchomości Moniuszki 12 we Wschowie

3,00 zł/ m2 + podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

6.

979/8

Wschowa

ZG1W/00008111/9

pow. działki 979/8 wynosi

0,1319 ha pow. użytkowa

garażu murowanego wynosi 21,25 m2

 

Garaż murowany położony na działce 979/8 na zapleczu nieruchomości Niepodległości 29 we Wschowie

3,00 zł/ m2 + podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

7.

1112

Wschowa

ZG1W/00024099/6

pow. działki 1112 wynosi

0,0683 ha pow. użytkowa

garażu murowanego wynosi 27,00 m2

 

Garaż murowany położony na działce 1112 na zapleczu nieruchomości Daszyńskiego 39 we Wschowie

3,00 zł/ m2 + podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

                                                                                        

Lokale od nr 1-6 oddawane w najem na czas nieoznaczony na podstawie Uchwały NR IV/40/2019 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Lokal nr 7 oddawany w najem na czas oznaczony tj. 3 lata   

Opłaty za najem lokali   nr 1-7 wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez administratora lokalu.

 

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

od dnia: 06 lutego 2019 r.

do dnia: 27 lutego 2019 r.                                                                                  

 

/-/ BURMISTRZ

Miasta i Gminy Wschowa 

Konrad AntkowiakData publikacji: 2019-02-06 10:54:49 (487 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa