Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zaproszenia do składania ofert

Lista dostępnej zawartości:2017
· Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz warsztatów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań i umiejętności dla uczestników Domu Dziennego Pobytu we Wschowie
· Zapytanie ofertowe: „Usługa cateringu polegająca na przygotowywaniu i dostawie gorących posiłków obiadowych dla uczestników Domu Dziennego Pobytu we Wschowie.
· „Dostawa wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu we Wschowie”
· Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa - 2017
· Obsługa projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa

2012
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Puszczykowa, Rogalina i Kórnika, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Poznania, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Biskupina, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Przemkowa, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)
· "Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja"
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Szklarskiej Poręby, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Poznania, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Wrocławia, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Szklarskiej Poręby, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Gorzowa Wielkopolskiego, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Rogowo/ Biskupin, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Kościana, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Wrocławia, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”

2011
· ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Zakup i dostawa materiałów biurowych, artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Zielonej Góry, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Poznania, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Lubina, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Zielonej Góry, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· Opiekun w czasie odwozów dzieci z zajęć pozalekcyjnych (1 osoba) realizowanych w szkole Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans- III Edycja”
· Opiekun w czasie odwozów dzieci z zajęć pozalekcyjnych (1 osoba) realizowanych w szkole Podstawowej w Konradowie w ramach projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans- III Edycja”
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa