Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Referendum Lokalne

Lista dostępnej zawartości:2016
· Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa przed upływem kadencji
· Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej we Wschowie przed upływem kadencji
· Zaproszenie na I i II posiedzenie Obwodowych Komisji ds. Referendum Lokalnego
· Miejska Komisja ds. Referendum Lokalnego - skład osobowy - pełnione funkcje
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o udostępnieniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym
· Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnym.
· Udostępnienie rejestru wyborców.
· Wpisanie do rejestru wyborców
· Informacja Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2016 r. o warunkach ważności referendum gminnego
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 maja 2016r. w sprawie obwodów głosowania
· Informacja o referendum lokalnym w sprawie odwołania organów jednostki samorządu terytorialnego
· UCHWAŁA NR XVIII/182/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 maja 2016r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu
· Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w sprawie ustalenia liczby członków komisji
· Kalendarz czynności referendalnych
· Głosowanie w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
· Głosowanie przez pełnomocnika
· Głosowanie korespondencyjne
· Informacja dla osób niepełnosprawnych
· POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE o przeprowadzeniu referendum lokalnego we Wschowie
· Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w spr. wytycznych dotyczących referendów lokalnych ze zmianą
· Ustawa o referendum lokalnym
· Kodeks Wyborczy
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa