Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wybory uzupełniające

Lista dostępnej zawartości:2018
· Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2018r.

2017
· Uchwała Nr 4/17 Miejskiej Komisji Wyborczej z 19.12.2017r. - powołanie obwodowej komisji wyborczej
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15.12.2017r. - numer i granice obwodu głosowania - wybory uzupełniające, zarządzone na dzień 14.01.2018r.
· Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 6.12.2017r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, zarządzonych na dzień 14.01.2018r.
· Udostępnienie spisów wyborców
· Udostępnienie rejestru wyborców
· Wpisanie do rejestru wyborców
· Głosowanie przez pełnomocnika - informacja
· Głosowanie korespondencyjne - informacja
· Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej - losowanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
· Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
· Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 20.11.2017r. - powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej
· Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie, zarządzonych na dzień 14.01.2018r.
· Druk - Zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie, zarządzonych na dzień 14.01.2017r.
· Druk - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie, zarządzonych na dzień 14.01.2018r.
· Druk - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydata w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 14.01.2018r. - okręg wyborczy nr 1
· Komunikat Komisarza Wyborczego w Z.Górze z 25.10.2017r. o zgłaszaniu kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie
· Komunikat Komisarza Wyborczego w Z.Górze o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 14.01.2018r. w okręgu wyborczym Nr 1 we Wschowie
· Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z 23.10.2017r. - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Wschowie - kalendarz wyborczy

2016
· Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie, zarządządzonych na dzień 7.08.2016r.
· Uchwała Nr 5/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej z 18.07.2016r. - powołanie obwodowej komisji wyborczej
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających
· Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 we Wschowie - pełnone funkcje
· Wpisanie do rejestru wyborców
· Udostępnienie rejestru wyborców
· Udostępnienie spisów wyborców
· Głosowanie przez pełnomocnika
· Głosowanie korespondencyjne
· Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
· Uchwała Nr 3/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie, zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2016r.
· Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych i zagłaszania kandydatów do OKW
· Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze - skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej - wybory uzupełniające
· K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2016 r. o zgłaszaniu kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie
· Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2016 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
· Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa