Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Opinie RIO

Lista dostępnej zawartości:


· Opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok
· Opinia RIO w Zielonej Górze o prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2019 - 2027
· Opinia RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2027
· Opinia RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok wraz z uzasadnieniem
· Opinia RIO w Zielonej Górze o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2018
· Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia
· Uchwały Składu Orzekajacego RIO w Zielonej Górze z 16.01.2018 w sprawie wydania opinii: o prawidłowości planowanej kwoty długu i o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok
· Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projkecie Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok
· Opinia RIO w Zielonej Górze o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026
· Opinia RIO w Zelonej Górze o przedłożonym projekcie Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok wraz z uzasadnieniem
· Uchwała Nr 472/17 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 13.09.2017 w sprawie: wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2017
· Uchwała Nr 248/17 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 21.04.2017 w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia
· Opinie RIO w Zielonej Górze z 9.01.2017 o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu w 2017 roku
· Opinie RIO w Zielonej Górze z dnia 2.12.2016 w sprawie projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok, uchwalenie Uchwały w spr. WPF na lata 2017 -2026 oraz o sfinansowaniu deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
· Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2016 roku
· Opinia RIO w Zielonej Górze z dnia 19.01.2016 o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Wschowa
· Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2015 rok
· Uchwały Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 8.12.2015 w saprawie: wydania opinii o przedłożonych projektach: Uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz Uchwały w sprawie WPF na lata 2016 -2026
· Uchwała Nr 476/2015 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 22.09.2015 w sprawie: wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2015 roku
· Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2014 rok
· Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa wraz z uzasadnieniem na 2015 rok
· Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projkekcie Uchwały Budżetowej na 2015 rok
· Opinia RIO o projekcie Uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2026
· Uchwała Nr 224/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23.04.2014 w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
· Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Wschowa
· opinia RIO w Zielonej Górze o możliwości sfinanansowania deficytu budżetu przedstawionego przez Miasto i Gminę Wschowa w uchwale budżetowej na 2014 rok
· Opinia RIO w Zielonej Górze o w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionwgo w projekcie Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2014 rok
· Opinia RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie Uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem
· Oinia RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2014-2026
· Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa
· Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Wschowa w kwocie 800 000
· Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Wschowa - rok 2013 - 2026
· Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w 2013 roku
· Opinia RIO o projekcie budżetu na 2013 rok
· Opinia RIO o wpfie na lata 2013-2026
· Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto i Gminę Wschowa w wysokości 6 600 000,00
· opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżtu Miastai Gminy Wschowa za 2011 rok
· UCHWALA NR 33 /2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJGÓRZE z dnia 10 stycznia 2012 r.
· Opinie RIO o projekcie budżetu na 2012 i o projekcie wpf
· Opinia RIO z 24.03.2011
· Opinia RIO z 13.01.2011
· Opinia RIO z 20.12.2010
· Opinia RIO o prognozie długu i deficycie na 2010 rok
· Opinia RIO o projekcie budżetu na 2010 rok
· Uchwała składu Orzekającego RIO - 5 grudnia 2007
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa