Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzenia Burmistrza

Lista dostępnej zawartości:


· Zarządzenie Nr 12/19 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 29.01.2019 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2018
· Zarządzenie Nr 154/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 31.10.2018 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budźetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2018
· Zarządzenie Nr 104/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 31.07.2018 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budźetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2018
· Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 22.05.2018 - wyk. budżetu za 2017 i wykaz os. pr. i fiz., którym w zakresie pod. i opł udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
· Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27.04.2018 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I kwartału 2018
· Zarządzenie Nr 19/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 31.01.2018 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wyukonaniu budzetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2017
· Zarządzenie Nr 141/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27.10.2017 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na III kwartał 2017
· Zarządzenie Nr 102/17 z 10.08.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/17 z 25.07.2017 w sprawie: podania do publicznej wiadomości inform o wykonaniu budżetu za II kawartał 2017
· Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 25.07.2017 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budźżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2017
· Zarządzenie Nr 74/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 25.05.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości inorm o wyk budżetu za 2016, wykazu osób pr. i fiz. oraz jedn. nieposiadających osobowosci pr., którym w zakresie pod. i opł. udzielono ulg
· Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24.04.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości inf. o wykonaniu budżetu na koniec I kwartału 2017
· Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.01.2017 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżźetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2016
· Zarządzenie Nr 131/16 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 26.10.2016 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2016
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2016
· Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.05.2016 w spr.: podania do publ. wiadom. inform. o wyk. budżetu za 2015r., wykazu osób pr., fiz. i jedn. org. niepos. osob. pr., którym w zakresie pod. i opł. udzielono ulg, odr. umorzeń
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2016 roku
· Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27.01.2016 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za IV kwartał 2015 roku
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwaratały 2015
· Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowawedług stanu na koniec II kwartału 2015 roku
· Zarządzenie Nr 55/09 z dnia 18.05.2009 w sprawie podania do publ. wiadom. informacji o wykonaniu budżetu Gminy za 2008, wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń i umorz. lub rozłożono spłatę na raty
· Zarządzenie Nr 57/10 z dnia 26.05.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
· Zarządzenie Nr 92/11 z 27.05.2011 w sprawie: podania do pulicznej wiadomości wykonania budżetu za 2010 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
· Zarządzenie Nr 84/12 z dnia 30.05.2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu za 2011 rok, wykazu osóp prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
· Zarządzenie Nr 43/13 z dnia 23.05.2013 w sprawie podania do publ. wiadomości infor. o wykonaniu budżetu za 2012, wykazu osób prawnych i fiztcznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odr. lub rozłożono spłatę na raty
· Zarzadzenie Nr 65/14 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 29.05.2014 w spr. wykonania budżetu za 2013 rok, wykazu osób prawnych i fiz., którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odr. umorz. lub rozłożono spłatę na raty, udzielono pomocy publ
· Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 29.05.2015 w spr: podania do publ. wiad infor. o wyk. budżetu Gminy Wschowa za 2014 rok, wykazu os. pr i fiz. oraz jedn. org., którym w zakr. pod. i opłat udzielono ulg, odr., umorzeń
· Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/15 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku
· Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27.04.2015
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za IV kw 2014 roku
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2014 roku
· Informacja o podaniu do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2014
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2014 roku
· Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za IV kwartał 2013
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartały 2013
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2013 roku
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2012 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowiści prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
· Zarądzenie Nr 36/13 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - informacja o wykonaniu budżetu Muiasta i Gminy wschowa za I kwartał 2013
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za IV kwartał 2012
· ZARZĄDZENIE Nr147/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 31.10.2012 r.
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2012
· Zarządzenie Nr 129/12 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 29 sierpnia 2012 - informacje za I pólrocze 2012
· Zarządzenie Nr 116/12 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.07.2012 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2012
· ZARZĄDZENIE NR 15/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 27 stycznia 2012 roku
· ZARZĄDZENIA NR 175 /11 I NR 176/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA Z DNIA 18 LISTOPADA 2011 ROKU
· ZARZĄDZENIE NR 162 /11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 28 października 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2011.
· ZARZĄDZENIE NR 126/11 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2011.
· ZARZĄDZENIE NR 70/11 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I kwartału 2011.
· ZARZĄDZENIE NR 44/11 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 34/11Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu ...
· ZARZĄDZENIE NR 34/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2010.
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa