Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nowe ogłoszenia

Lista dostępnej zawartości:


· Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy na Podinspektora w Wydziale Gospodarki Gminy
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY
· Ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy
· Poszukiwany inspektor do Zespołu ds. Dróg i Inwestycji Gminnych w UMiG Wschowa
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej
· Nabór kandydata na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· Konkursy na stanowisko dyrektora
· Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy i Lginiu
· Nabór na stanowisko inspektora WBiF
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy inspektora/ Głównego specjalisty ds. oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Inspektor/Główny Specjalista ds. oświaty Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
· NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO specjalisty ds. oświaty
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy inspektora/ Głównego specjalisty ds. oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych 1/2 etatu
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
· Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora samorządowych szkół i przedszkoli
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Inspektor ds. zamówień publicznych
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Aplikant Straży Miejskiej
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
· Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. zamówień publicznych
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
· Nabór kandydatówna wolnestanowisko pracy Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa