Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Postępowania zakończone

Lista dostępnej zawartości:2018
· Aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy
· Zespół ds. Windykacji w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie
· Wyniki naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Gminy
· Wyniki naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Gminy
· Informacja o naborze na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej
· Protokół naboru na inspektora do Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· Protokół naboru na inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
· Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor/Główny Specjalista ds. oświaty
· Protokół naboru na stanowisko podispektora WBiF

2017
· Informacja o naborze na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Inspektor/Główny Specjalista ds. oświaty Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
· Wyniki wyboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

2015
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Aplikant Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Aplikant Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy

2014
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektora ds. windykacji w wymiarze czasu pracy – ½ etatu
· BURMISTRZ MIASTA I GMINY we Wschowie OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

2013
· Nabór Kandydatów - Podinspektor ds. kancelaryjno–administracyjnych w Wydziale Straży Miejskiej - 1 etat (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)
· Podinspektor ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa
· URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Podinspektora ds. kontroli zarządczej w wymiarze 1/2 etatu

2012
· Wyniki wyboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji gminnych i drogownictwa
· Nabór Kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji gminnych i drogownictwa w wymiarze 1 etat ( w Wydziale Inwestycji Gminnych).
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. księgowości w wymiarze 1 etat ( w Wydziale Budżetu i Finansów)
· Konkurs na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych: SP Nr 1 we Wschowie, SP w Osowej Sieni, SP w Siedlnicy, SP w Konradowie, SP w Łysinach

2011
· Podinspektor ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Wydziale Straży Miejskiej
· URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej w wymiarze 1 etat (w Wydziale Straży Miejskiej)
· Podinspektor ds. oświaty w wymiarze ½ etatu
· Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
· Podinspektor ds. zamówień publicznych w wymiarze ½ etatu

2010
· Strażnik Straży Miejskiej
· Podinspektora ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Inwestycji Gminnych
· Podinspektor ds. gospodarki lokalowej w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości w wymiarze ½ etatu
· Inspektor ds. inwestycji gminnych w Wydziale Inwestycji Gminnych
· Podinspektor ds. oświaty
· Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie oraz Gimnazjum Nr 2 we Wschowie
· Geodeta
· Strażnik Straży Miejskiej

2009
· Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych
· SP 2 Wschowa - Sekretarka
· Podinspektor ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej
· Podinspektor ds. prowadzenia kasy
· Strażnik Straży Miejskiej

2008
· Podinspektor ds. obsługi interesanta (selekcja wstępna)
· Pełnomocnik Burmistrza ds.Profilaktyki i Młodzieży ( 0,5 etatu)
· Stanowisko Obsługi Kancelaryjno Technicznej przy Pełnomocniku Burmistrza ds.Profilaktyki i Młodzieży ( 0,5 etatu)
· Podinspektor ds.Planowania Przestrzennego ( 1 etat )
· Podinspektor ds. Obsługi Interesanta
· Główny księgowy - 3/4 etatu
· Główny księgowy w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
· PODISNPEKTOR DS.NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
· PODISNPEKTOR W WYDZIALE BUDŻETU I FINANSÓW - 2 etaty
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
· Podinspektor ds. Obsługi Interesanta
· Podinspektor ds. Nieruchomości Komunalnych
· Podinspektor ds.Funduszy Zewnętrznych
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY - Strażnik Straży Miejskiej
· Komendant Straży Miejskiej
· Inspektor ds.Kancelarii Tajnej /½ etatu/
· Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie
· Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości
· Podinspektor ds. nieruchomości w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości
· Podinspektor ds. podatków lokalnych

2007
· Podinspektor w Wydziale Organizacyjno Prawnym /½ etetu/
· Samorządowe Przedszkole nr 5 we Wschowie, - Specjalista ds. kadr i płac
· Samorządowe Przedszkole nr 3 we Wschowie, - Specjalista ds. kadr i płac
· Samorządowe Przedszkole nr 1 - Specjalista ds. kadr i płac.
· Podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego
· Lista kandydatów spełniających
· Stanowisko ds. Obsługi Interesanta
· Kierownik Referatu ds.Podatków
· Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania
· Podinspektor ds. podatków lokalnych
· Inspektor w Wydziale Organizacyjno Prawnym
· Podinspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
· Inspektor ds. inwestycji w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
· Podinspektor ds. nieruchomości w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości - 2
· Podinspektor ds. rolnictwa
· Podinspektor ds. oświaty i kultury w Wydziale Spraw Społecznych
· Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu w Wydziale Spraw Społecznych

2006
· Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
· Podinspektor ds. gospodarki lokalowej w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
· Stanowisko ds prowadzenia Gminnego Centrum Informacji
· Podinspektor ds. nieruchomości w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
· Podinspektor ds. gospodarki lokalowej w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
· Podinspektor ds. gospodarki lokalowej w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
· Naczelnik Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
· Podinspektor ds. planowania przestrzennego - nabor III
· Podinspektor ds. programów, funduszy zewnętrznych i rozwoju przedsiębiorczości w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy - nabor II

2005
· Podinspektor ds. ekologii i ochrony środowiska
· Podinspektor ds. promocji i kontaktów z mediami w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy
· Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie
· Podinspektor ds. programów, funduszy zewnętrznych i rozwoju przedsiębiorczości w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy
· Podinspektor ds. oświaty i kultury w Wydziale Spraw Społecznych
· Podinspektor ds. planowania przestrzennego - nabór II
· Stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu
· Obsługa księgowo- kadrowo-płacowa - wolne miejsce pracy
· Podinspektor ds. planowania przestrzennego
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa