Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenia

Lista dostępnej zawartości:2019
· obwieszczenie ICP o wydaniu decyzji WG.PP.6733.18.7.2018

2018
· Obwieszczenie ICP o wydaniu decyzji WG.PP.6733.16.2018
· Obwieszczenie WG.PP.6733.15.2018 o wydaniu decyzji ICP
· WG.PP.6733.14.6.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji ICP
· OBWIESZCZENIE WG.PP.6733.18.2.2018 o wszczęsciu postępowania
· Obwieszczenie WG.PP.6733.17.2.2018
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP w sprawie WG.PP.6733.10.2018
· Obwieszczenie ICP o wszczęciu postępowania - WG.PP.6733.16.2.2018
· Protokół z dyskusji publicznej
· Protokół z dyskusji publicznej
· OBWIESZCZENIE WG.PP.69733.15.2.2018
· OBWIESZCZENIE WG.PP.6733.14.2.2018
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP w sprawie WG.PP.6733.11.2018
· Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Miejską we Wschowie Uchwały Nr XLV/398/18
· OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Konradowo
· Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie WG.PP.6733.11.6.2017
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.11.2.2018
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.9.2018
· Obwieszczenie WG.PP.6733.10.2.2018
· Obwieszczenie WG.PP.6733.8.2018
· Obwieszczenie WG.PP.6733.6.2018
· Protokół z dyskusji publicznej
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.9.2.2018
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.7.2018
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.5.2018
· Obwieszczenie WG.PP.6733.8.2.2018
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.3.9.2018
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.6.2.2018
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.4.9.2018
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.3.7.2018
· Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.4.2.2018
· Obwieszczenie ICP o wydaniu decyzji WG.PP.6733.2.7.2018
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.3.2018
· Obwieszczenie ICP o wydaniu decyzji WG.PP.6733.1.2018
· Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium gminy Wschowa rozwiązaniami
· Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.2.3.2018
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie
· Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WG.PP.3733.1.2.2018
· Obwieszczenie o wydanej decyzji ICP WG.PP.6733.13.7.2017

2017
· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.12.7.2017
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.11.6.2017
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.13.2.2017
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.11.2.2017
· Obwieszczenie WG.PP.6733.12.2.2017
· Obwieszczenie ICP o wydaniu decyzji WG.PP.6733.9.2017
· Obwieszczenie ICP - o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.10.2017
· Obwieszczenie ICP- o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.9.2.2017
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa
· Obwieszczenie WG.PP.6733.5.2.2017
· Obwieszczenie ICP - o wydanej decyzji WG.PP.6733.16.2016
· Obwieszczenie ICP - o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.3.2.2017
· Obwieszczenie ICP - o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.4.2.2017
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.1.2017
· Obwieszczenie ICP PP.6733.2.2.2017

2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.16.2.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.15.2.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.17.1.2016
· Wydanie decyzji ICP WG.PP.6733.14.6.2016
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.13.6.2016
· WG.PP.6733.14.2.2016
· WG.PP.6733.11.7.2016
· Obwieszczenie WG.PP.6733.13.2.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.11.5.2016
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.10.5.2016
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.8.6.2016
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.7.6.2016
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.5.5.2016
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.4.6.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.10.1.2016
· Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja ICP - WG.PP.6733.9.1.2016
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.4.13.2014
· Obwieszczenie WG.PP.6721.2.62.19.2013
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.8.1.2016
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.1.9.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.7.1.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.5.1.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.4.1.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.3.6.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.2.6.2016
· Obwieszczenie o podjęciu postępowania - decyzja ICP - WG.PP.6733.4.9.2014
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.1.11.2014
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.3.1.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.2.1.2016
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.1.1.2016

2015
· Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.13.5.2015
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.1.9.2014
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.14.1.2015
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.13.1.2015
· Obwieszczenie o przyjęciu Uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.12.3.2015
· OBWIESZCZENIE WG.PP.6733.12.1.2015
· OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.11.5.2015
· Obwieszczenie WG.PP.6721.2.46.30.2013
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.6.7.2015
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.10.5.2015
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.9.5.2015
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.8.5.2015
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.7.5.2015
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.11.1.2015
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.5.6.2015
· Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa
· Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru połozonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polne
· Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki
· Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.10.1.2015
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.9.1.2015
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.8.1.2015
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.7.1.2015
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych- część zachodnia
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.6.1.2015
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.5.1.2015
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.2.2014
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.3.5.2015
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych- część północna
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łakowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki
· obwieszczenie ICP PP.6733.2.7.2014
· Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.1.7.2015
· obwieszczenie ICP WG.PP.6733.3.2.2015
· Obwieszczenie ICP PP.6733.2.2015
· obwieszczenie ICP PP.6733.24.7.2014
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie zmiany Mijescowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru połozonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości,
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ulic Łąkowej, Garbarskiej, Nowej i Ks. A. Kostki
· Obwieszczenie ICP PP.6733.1.2.2015
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany mpzp w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej oraz zmiany mpzp w rejonie ul. Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy we Wschowie
· Obwieszczenie ICP PP.6733.2.1.2015
· Obwieszczenie ICP PP.6733.24.2.104

2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.23.6.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.22.5.2014
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany mpzp miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część północna rozwiązaniami
· Obwieszczenie ICP PP.6733.23.1.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.22.1.2014
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwatunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa
· Obwieszczenie ICP PP.633.16.7.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.15.6.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.14.7.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.13.8.2014
· obwieszczenie SKO Leszno
· Obwieszczenie ICP PP.6733.20.6.2014
· Obwieszczenie ICP. PP.6733.19.6.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.11.6.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.9.5.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.8.6.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.7.6.2014
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część północna
· obwieszczenie ICP PP.6733.18.6.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.17.6.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.12.5.2014
· obwieszczenia ICP PP.6733.10.6.2014
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany mpzp miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej rozwiązaniami
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany mpzp miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy rozwiązaniami
· obwieszczenie ICP PP.6733.16.2.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.9.2.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.17.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.20.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.19.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.18.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.15.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.14.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.13.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.12.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.11.2.2014
· Obwieszczenie ICPPP.6733.10.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.8.2.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.7.2.2014
· obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie
· obwieszczenie ICP PP.6733.14.47.2013
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany mpzp w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej oraz zmiany mpzp w rejonie ul. Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy we Wschowie
· obwieszczenie ICP PP.6733.6.5.2014
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ul. Boczna i ul. Zielony Rynek rozwiązaniami
· obwieszczenie ICP PP.6733.5.7.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.6.1.2014
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
· obwieszczenie ICP PP.6733.14.40.2013
· Obwieszczenie o przyjęciu Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej
· Obwieszczenie ICP PP.6733.5.2.2014
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obszaru w obrębie Przyczyna Dolna
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Konradowo
· Obwieszczenie ICP PP.6733.4.6.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.2.5.2014
· obwieszczenie ICP 6733.1.7.2014
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej rozwiązaniami
· obwieszczenie ICP PP.6733.3.2014
· Obwieszczenie SKO w Lesznie
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej
· obwieszczenie Wójta Gminy Święciechowa
· obwieszczenie ICP PP.6733.4.1.2014
· obwieszczenie ICP PP.6733.14.25.2013
· Postanowienie SKO
· obwieszczenie ICP PP.6733.3.1.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.2.1.2014
· Obwieszczenie ICP PP.6733.1.1.2014
· obwieszczenie Wojewody Lubuskiego
· obwieszczenie Wojewody Lubuskiego
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice rozwiązaniami
· obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy
· obwieszczenie Wojewody Lubuskiego
· Protokół z dyskusji publicznej
· Obwieszczenie o przyjęciu Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część południowa
· Obwieszczenie o przyjęciu Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów przy ul. Daszyńskiego we Wschowie
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa

2013
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii 110kV Leszno-Gronowo-Wschowa
· Protokół z dyskusji publicznej
· obwieszcze ICP PP.6733.14.19.2013
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie
· OBWIESZCZENIE ICP PP.6733.16.5.2013
· Obwieszczenie ICP PP.6733.14.13.2013
· Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część południowa rozwiązaniami
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część zachodnia
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru położonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej
· obwieszczenie PP.6733.16.2.2013
· OBWIESZCZENIE o przyjęciu Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej
· OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część południowa
· Protokół z dyskusji publicznej
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· Obwieszczenie ICP PP.6733.14.2.2013
· Obwieszczenie ICP PP.6733.13.5.2013
· obwieszczenie PP.6733.13.2.2013
· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· Obwieszczenie ICP PP.6733.12.2.2013
· obwieszczenie ICP PP.6733.9.5.2013
· Obwieszczenie o przyjęciu Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część wschodnia
· Obiweszczenie ICP PP.6733.9.2.2013
· Obwieszczenie ICP PP.6733.8.2.2013
· Obwieszczenie ICP PP.6733.7.6.2013
· Protokół z dyskusji publicznej MPZP część wschodnia
· obwieszczenie icp PP.6733.3.7.2013
· Obwieszczenie ICP.6733.7.2.2013
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projketu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych- część wschodnia
· Obwieszczenie o przyjęciu Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B-33-U
· Obwieszczenie o przyjęciu uchwały s prawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie mpzp dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa rozwiązaniami
· Obwieszczenie ICP PP.6733.5.2.2013
· obwieszczenie ICP PP.6733.3.3.2013
· Obwieszczenie ICP PP.6733.4.2.2013
· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany MPZP miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B-33-U rozwiązaniami
· Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany MPZP miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla dz. ozn. nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie rozwiązaniami
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego
· PP.6733.1.9.2013
· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie
· Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B-33-U
· obwieszczenie ICP PP.6733.2.2.2013
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część północna
· Obwieszczenie PP.6733.1.3.2013

2012
· obwieszczenie PP.6733.8.2012
· SOB.6740.396.2012 INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· Obwieszczenie ICP PP.6733.8.1.2012
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· Obwieszczenie ICP PP.6733.7.3.2012
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa
· Obiweszczenie ICP PP.6733.6.1.2012
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice
· Obwieszczenie o przyjęciu Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – D-54-MU
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ul. Boczna i ul. Zielony Rynek
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
· OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - D-54-MU”
· Obwieszczenie ICP PP. 6733.3.3.2012
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek ozn. nr 594 i 595 we Wschowie
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ew. 519/2, 520, 521 (cz.) i 523 (cz.) w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym).
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek ozn. nr 1918/1 i 1918/3 we Wschowie
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek ozn. nr ew. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie

2011
· PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmująca obszar działek o nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położonych przy
· PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa
· Obwieszczenie
· ogłoszenie
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa