Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr III/32/18 z 20.12.2018r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr III/32/18 z 20.12.2018r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.
Rozmiar: 162.32 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:41:05
Ilość pobrań: 116
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 262.25 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:41:35
Ilość pobrań: 119
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 184.09 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:42:05
Ilość pobrań: 119
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 213.83 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:43:45
Ilość pobrań: 108
Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone
Rozmiar: 158.24 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:46:10
Ilość pobrań: 115
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 98.74 KB
Data publikacji: 2019-01-30 10:03:21
Ilość pobrań: 120
Załącznik Nr 6 - dotacje dla jsfp
Rozmiar: 111.01 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:52:08
Ilość pobrań: 123
Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fp
Rozmiar: 128.70 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:53:15
Ilość pobrań: 115
Załącznik Nr 8 - dochody oświatowe
Rozmiar: 119.50 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:53:52
Ilość pobrań: 116
Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw
Rozmiar: 154.44 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:54:42
Ilość pobrań: 118
Załącznik Nr 10 - ustawowy fundusz sołecki
Rozmiar: 177.74 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:56:07
Ilość pobrań: 114
Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 103.29 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:56:49
Ilość pobrań: 113
Załącznik Nr 12 - powiat - strefa parkowania
Rozmiar: 123.72 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:57:32
Ilość pobrań: 112
Załącznik Nr 13 - prawo ochrony środowiska
Rozmiar: 174.39 KB
Data publikacji: 2019-01-30 09:58:18
Ilość pobrań: 163

Data publikacji: 2019-01-28 10:23:35 (470 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: org.umig@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2019-01-30 09:40:24 zmiana treści Maria Wilczak
2019-01-30 09:41:06 Dodano załącznik: Uchwała Nr III/32/18 z 20.12.2018r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2018r. (Uchwała_Nr_3,32,18_-_uchwała_budżetowa_MiG_Wschowa_na_2019r[6645x1].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:41:35 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[6645x2].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:42:05 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6645x3].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:43:46 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[6645x4].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:46:10 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone[6645x5].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:52:08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - dotacje dla jsfp (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jsfp[6645x6].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:53:16 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fp (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_7_-_dotacje_dla_jedn[6645x7].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:53:52 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - dochody oświatowe (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_8_-_dochody_oświatowe[6645x8].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:54:43 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_9_-_wydatki_sołectw[6645x9].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:56:07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - ustawowy fundusz sołecki (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_10_-_ustawowy_fundusz_sołecki[6645x10].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:56:50 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_11_-_wydatki_majątkowe[6645x11].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:57:33 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 - powiat - strefa parkowania (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_12_-_powiat_-_strefa_platnego_parkowania[6645x12].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 09:58:18 Dodano załącznik: Załącznik Nr 13 - prawo ochrony środowiska (Uchwała_Nr_3,32,18_-_Załącznik_Nr_13_-_prawo_ochrony_środowiska[6645x13].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 10:03:21 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Zalacznik_Nr_5__-_wydatki_na_zadania_zlecone_2019[6645x14].pdf) Maria Wilczak
2019-01-30 10:06:58 zmiana treści Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa