Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzenia burmistrza

Lista dostępnej zawartości:2019
· Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
· Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych

2018
· Zarządzenia burmistrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019
· Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2018

2017
· Zarządzenie Nr 152/2017
· Zarządzenie burmistrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniajacym do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie, utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum
· Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2017
· Zarządzenia burmistrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

2016
· Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2016

2015
· Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2015
· Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

2013
· ZARZĄDZENIE Nr 63/2013 - przyznanie środków - ochrona i promocja zdrowia
· ZARZĄDZENIE Nr 34 /2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 22.04.2013r.
· ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
· Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie: zatwierdzenia wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
· ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2012
· ZARZĄDZENIE Nr 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 20.04.2012r. w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa
· ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2011
· ZARZĄDZENIE NR 171/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 14.11. 2011r. w sprawie: realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła lub ośrodek– dom.

2010
· ZARZĄDZENIE NR 138/10 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2010.
· ZARZĄDZENIE Nr 129/10 w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności...
· ZARZĄDZENIE Nr 107/10 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu
1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu

· ZARZĄDZENIE NR 90/10 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2010.
· Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za IV kwartały 2009 roku
· ZARZĄDZENIE NR 111/09 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2009.
· ZARZĄDZENIE NR 86/09 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2009.
· ZARZĄDZENIE NR 45/10 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2010.
· ZARZĄDZENIE NR 57/10 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2009 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych...
· ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu
1.nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2.działania na rzecz osób niepełnosprawnyc

· ZARZĄDZENIE NR 119/09 w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

2009
· ZARZĄDZENIE NR 55/09 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2008 rok...
· ZARZĄDZENIE NR 45/09 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2009.
· ZARZĄDZENIE Nr 15 / 09 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.

2008
· ZARZĄDZENIE NR 134/08
· ZARZĄDZENIE NR 126/08 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2008.
· ZARZĄDZENIE Nr 92/08 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2008.
· ZARZĄDZENIE Nr 83 / 08 w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu
· ZARZĄDZENIE NR 75/08 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2007 rok...
· ZARZĄDZENIE NR 64/08 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2008
· ZARZĄDZENIE Nr 57 / 08 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania...
· ZARZĄDZENIE Nr 23 / 08 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008.

2007
· ZARZĄDZENIE NR 149/07 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2007.
· ZARZĄDZENIE NR 90/07 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok
· ZARZĄDZENIE NR 75/07 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2007

2005
· ZARZĄDZENIE Nr 97/2005 w sprawie: wprowadzenia „Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa”.
· ZARZĄDZENIE NR 127/05 - w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o nabycie na własność lokali użytkowych, stanowiących mienie gminne, ich najemcom w drodze pierwszeństwa.

2004
· ZARZĄDZENIE NR 3/2004
· ZARZĄDZENIE NR 02/2004
· ZARZĄDZENIE NR 1/2004

2003
· ZARZĄDZENIE NR 107/2003
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa