Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Podatki i Opłaty Lokalne

Lista dostępnej zawartości:2019
· Druki do pobrania obowiązujące w 2019 roku.

2018
· Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019 roku
· Zwrot podatku akcyzowego 2018

2017
· Druki do pobrania obowiązujące w 2018 roku.
· Uchwały podatkowe obowiązujące w 2018 roku
· Informacja dotycząca zgłaszania do opodatkowania części wspólnych za 2016 rok.

2016
· Druki do pobrania obowiązujące w 2017 roku
· Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku.
· UWAGA

2015
· Od 1 stycznia 2016 r. nowe druki deklaracji na podatek od środków transportowych
· Ogłoszone uchwały podatkowe na 2016 rok
· Obliczanie części wspólnych
· Zmiany w podatkach lokalnych od 1 stycznia 2016r.
· Zwrot podatku akcyzowego
· Podatek od środków transportowych
· Podatek leśny
· Podatek od nieruchomości
· Podatek rolny

2014
· Ogłoszone uchwały podatkowe na 2015 rok
· Numery kont bankowych
· Zwrot podatku akcyzowego
· Podatek od środków transportowych
· Podatek od nieruchomości
· Podatek leśny
· Podatek rolny
· Opłata skarbowa
· Opłata targowa
· Opłata miejscowa
· Inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości
· Informacja ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty
· Informacja dla kupujących i sprzedających

2013
· Ogłoszone uchwały podatkowe na 2014 rok
· Zwrot podatku akcyzowego
· Podatek rolny
· Podatek od środków transportowych
· Podatek od nieruchomości
· Podatek leśny
· Opłata targowa
· Opłata skarbowa
· Opłata miejscowa
· NR kont bankowych
· Inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości
· Postępowanie podatkowe w sprawach o ulgi, zwolnienia, umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie lub rozłożenie na raty bieżących należności lub zaległych zobowiązań
· Informacja dotycząca obowiązku podatkowego przy kupnie i sprzedaży nieruchomości

2012
· Podatek Rolny
· Podatek od Środków Transportowych
· Podatek od Nieruchomości
· Podatek Leśny
· Opłata Targowa
· Opłata Skarbowa
· Opłata Miejscowa
· Numery kont bankowych
· inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości
· ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
· Postępowanie podatkowe w sprawach o ulgi, zwolnienia, umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie lub rozłożenie na raty bieżących należności lub zaległych zobowiązań
· Informacja dotycząca obowiązku podatkowego przy kupnie i sprzedaży nieruchomości

2010
· Informacja w sprawie zwrotu akcyzy 11
· Informacja ulgi umorzenia rnr odroczenia
· Informacja dla kupujących-sprzedających
· Opłata skarbowa
· Opłata miejscowa
· Opłata targowa
· Inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości
· Podatek od środków transportowych
· Podatek leśny
· Podatek od nieruchomości
· Podatek rolny
· Numery kont bankowych

2009
· Informacja w sprawie zwrotu akcyzy 09
· Informacja ulgi umorzenia rnr odroczenia
· Informacja dla kupujących-sprzedających
· Opłata skarbowa
· Opłata miejscowa
· Opłata targowa
· Inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości
· Podatek od środków transportowych
· Podatek leśny
· Podatek od nieruchomości
· Podatek rolny
· Numery kont bankowych
· Inkaso podatku
· Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
· Postępowanie podatkowe w sprawach o ulgi, zwolnienia, umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie lub rozłożenie na raty bieżących należności lub zaległych zobowiązań
· Informacja dotycząca obowiązku podatkowego przy kupnie i sprzedaży nieruchomości
· Numery kont bankowych
· Opłata skarbowa
· Opłata targowa
· Podatek leśny
· Podatek rolny
· Podatek od środków transportowych
· Podatek od nieruchomości

2008
· INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
· INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O UMORZENIE, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
· Informacja dotycząca obowiązku podatkowego przy kupnie i sprzedaży nieruchomości
· Numery kont bankowych
· Opłata skarbowa
· Opłata miejscowa
· Opłata targowa
· Podatek od posiadania psów
· Podatek leśny
· Podatek rolny
· Podatek od środków transportowych
· Podatek od nieruchomości

2007
· Nr kont bankowych
· Opłata skarbowa
· Opłata miejscowa
· Opłata targowa
· Podatek od posiadania psów
· Podatek leśny
· Podatek rolny
· Podatek od środków transportowych
· Podatek od nieruchomości

2006
· Opłata administracyjna
· Opłata miejscowa
· Opłata targowa
· Podatek od posiadania psów
· Podatek leśny
· Podatek rolny
· Podatek od środków transportowych
· Podatek od nieruchomości

2005
· Podatek od posiadania psów
· Opłata targowa
· Opłata miejscowa
· Podatek od środków transportowych
· Podatek od nieruchomości, leśny i rolny

2004
· Opłata administracyjna
· Opłata miejscowa
· Opłata targowa
· Podatek od posiadania psów.
· Podatek leśny.
· Podatek rolny.
· Podatek od nieruchomości.
· Podatek od środków transportowych.
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa