Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Referat ds. Podatków

Kierownik Referatu: Anna Bojarska-Owoc (zobowiązania osób prawnych, podatek od środków transportowych, postępowanie w sprawach dotyczących ulg i umorzeń) telefon: 65 540 86 37, e-mail: [email protected]

Pracownicy:

 • Dorota Kraska-Wolny (księgowość podatkowa, upomnienia, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach) 65 540 86 10 [email protected]
 • Agnieszka Kuryłło (windykacja należności, upomnienia) 65 540 86 11 [email protected]
 • Małgorzata Hauke (wymiar zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych na terenie gminy, zwrot podatku akcyzowego, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego) 65 540 86 12 [email protected]
 • Iwona Grubecka (wymiar zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych na terenie miasta, postępowanie w sprawach dotyczących ulg i umorzeń, zaświadczenia o stanie majątkowym) 65 540 86 57 [email protected] 
 • Natalia Nawrocka (pomoc administracyjna) 65 540 86 97 [email protected]
 • Karolina Pieprzyk (pomoc administracyjna) 65 540 86 11 

Do zadań Referatu ds. Podatków należy :

 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności :
  1. prowadzenie całości dokumentacji wymiarowej podatków ( w tym rejestrów, przypisów i odpisów),
  2. prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków i opłat lokalnych,
  3. kontrola terminowej realizacji zobowiązań i likwidacja nadpłat,
  4. windykacja zaległości oraz współdziałanie z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej,
  5. rozliczanie inkasentów
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty, zwrotu podatku akcyzowego – na podstawie przeprowadzonych postępowań podatkowych na wniosek podatnika,
  7. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
  8. postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz w sektorze rolnictwa i rybołówstwa (opracowywanie wniosków, wydawanie decyzji i zaświadczeń),
  9. postępowanie w sprawach dotyczących pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej,
  10. prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów,
  11. przygotowywanie projektów uchwał podatkowych oraz danych do projektu budżetu i sprawozdań,
 2. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RP.


Podatki i opłaty lokalne


Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej
Rozmiar: 590.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:40:55
Ilość pobrań: 115
Wzór wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:43:31
Ilość pobrań: 128
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przedsiebiorca
Rozmiar: 149.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:44:48
Ilość pobrań: 130
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rolnik
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:49:21
Ilość pobrań: 116
Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę
Rozmiar: 591.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:51:02
Ilość pobrań: 116
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:51:59
Ilość pobrań: 122
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatności podatków lub stwierdzające stan zaległości
Rozmiar: 580.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:54:38
Ilość pobrań: 121
Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego
Rozmiar: 579.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:55:16
Ilość pobrań: 112
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób fizycznych
Rozmiar: 582.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:55:46
Ilość pobrań: 129
Wzór wniosku o korektę wymiaru zobowiązań podatkowych
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:57:02
Ilość pobrań: 125
DRUK I – 1 Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Rozmiar: 187.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:58:08
Ilość pobrań: 137
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych
Rozmiar: 581.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:58:41
Ilość pobrań: 122
Druk DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od neiruchomości
Rozmiar: 134.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:59:27
Ilość pobrań: 127
Druk DR-1 Deklaracja w sprawie podatku rolnego
Rozmiar: 133.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 11:59:54
Ilość pobrań: 134
Druk DL-1 Deklaracja w sprawie podatku leśnego
Rozmiar: 79.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 12:00:19
Ilość pobrań: 119
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych
Rozmiar: 580.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 12:00:51
Ilość pobrań: 121
Zwrot nadpłaty
Rozmiar: 584.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 12:01:29
Ilość pobrań: 121
Poświadczenie oświadczenia nabywcy gruntów rolnych
Rozmiar: 583.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 12:08:46
Ilość pobrań: 121
Poświadczenie oświadczenia
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2018-01-15 12:09:29
Ilość pobrań: 126
Druk dla sołtysa
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 12:09:52
Ilość pobrań: 123
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Rozmiar: 581.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 12:10:33
Ilość pobrań: 121
Zwrot opłaty skarbowej
Rozmiar: 582.50 KB
Data publikacji: 2018-01-15 12:11:01
Ilość pobrań: 119

Data publikacji: 2011-08-16 10:45:47 (4842 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: poczta@protekst.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 16:51:51 formatowanie treści artykułu Marcin Malanowski
2011-09-06 12:06:08 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-22 12:46:28 Dodano załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych - deklaracja podatku od nieruchomości (Uchwala_Nr_4_20_10_-_Zalacznik_Nr_2_-_okreslenie_wzorow_formularzy_podatk__I-1[2698x28].doc Marcin Malanowski
2011-09-22 12:52:11 Usunięto zał±cznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych - deklaracja podatku od nieruchomości (7e[26x15].doc) Marcin Malanowski
2011-09-22 12:54:00 Dodano załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób fizycznych - zgłoszenie (Uchwala_Nr_4_20_10_-_Zalacznik_Nr_1_-_okreslenie_wzorow_formularzy_podatk__DN-1[2698x28].doc) Marcin Malanowski
2011-09-22 12:57:41 Usunięto zał±cznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób fizycznych - zgłoszenie (6a[26x12].doc) Marcin Malanowski
2011-09-22 12:57:55 aktualizacja Marcin Malanowski
2011-10-13 10:01:02 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2012-03-28 13:21:15 Usunięto załącznik: Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - wniosek (4a[26x8].doc) Marcin Malanowski
2012-03-28 13:21:15 Usunięto załącznik: Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego - wniosek (5a[26x10].doc) Marcin Malanowski
2012-03-28 13:21:15 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób fizycznych - zgłoszenie (Uchwala_Nr_4_20_10_-_Zalacznik_Nr_1_-_okreslenie_wzorow_formularzy_podatk__DN-1[2698x28].doc) Marcin Malanowski
2012-03-28 13:21:15 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych - deklaracja podatku od nieruchomości (Uchwala_Nr_4_20_10_-_Zalacznik_Nr_2_-_okreslenie_wzorow_formularzy_podatk__I-1[2698x28].d Marcin Malanowski
2012-03-28 13:21:15 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych - deklaracja podatku rolnego (7a[26x16].doc) Marcin Malanowski
2012-03-28 13:21:15 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych - deklaracja podatku leśnego (7b[26x17].doc) Marcin Malanowski
2012-03-28 13:21:15 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych - wniosek (8a[26x20].pdf) Marcin Malanowski
2012-03-28 13:21:15 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych - załącznik do wniosku (8b[26x21].pdf) Marcin Malanowski
2012-03-28 13:21:31 zmiana zaączników Marcin Malanowski
2012-03-28 13:24:43 Dodanie odnośnika "Podatki i opłaty lokalne" Marcin Malanowski
2012-03-29 09:06:42 aktualizacja Anna Bojarska-Owoc
2012-03-30 10:35:59 justowanie tekstu Sylwia Prętka-Szulc
2012-12-11 08:44:17 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-12-11 08:45:11 aktualizacja Sylwia Prętka-Szulc
2014-12-10 08:57:01 aktualizacja Anna Bojarska-Owoc
2014-12-10 08:59:21 aktualizacja Anna Bojarska-Owoc
2014-12-10 09:06:07 aktualizacja Anna Bojarska-Owoc
2015-02-27 14:35:24 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-04-29 09:20:27 aktualizacja danych Anna Bojarska-Owoc
2016-06-27 14:42:52 aktualizacja Anna Bojarska-Owoc
2016-09-02 09:47:06 Aktualizacja Damian Poźniak
2017-03-02 12:28:33 Usunięto załącznik: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - karta usług (11[26x26].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:14 Usunięto załącznik: Odroczenie terminu płatności podatku, opłaty lub zaległości podatkowej - karta usług (1[26x1].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:14 Usunięto załącznik: Odroczenie terminu płatności podatku, opłaty lub zaległości podatkowej - wniosek (1a[26x2].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:14 Usunięto załącznik: Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej na raty - karta usług (2[26x3].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:14 Usunięto załącznik: Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej na raty - wniosek (2a[26x4].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:15 Usunięto załącznik: Umorzenie podatku, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę - karta usług (3[26x5].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:15 Usunięto załącznik: Umorzenie podatku, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę - wniosek (3a[26x6].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:15 Usunięto załącznik: Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - karta usług (4[26x7].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:15 Usunięto załącznik: Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego - karta usług (5[26x9].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:16 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób fizycznych - karta usług (6[26x11].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:16 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób fizycznych - korekta (6b[26x13].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:16 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych - karta usług (7[26x14].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:16 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych - korekta (7c[26x18].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:16 Usunięto załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych - karta usług (8[26x19].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:17 Usunięto załącznik: Zwrot nadpłaty - karta usług (9[26x22].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:17 Usunięto załącznik: Poświadczenie oświadczenia nabywcy gruntów rolnych - karta usług (10[26x23].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:17 Usunięto załącznik: Poświadczenie oświadczenia nabywcy gruntów rolnych - oświadczenie (10a[26x24].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:17 Usunięto załącznik: Poświadczenie oświadczenia nabywcy gruntów rolnych - potwierdzenie sołtysa (10b[26x25].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:39:18 Usunięto załącznik: Zwrot opłaty skarbowej - karta usług (12[26x27].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:40:21 aktualizacja Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:40:55 Dodano załącznik: (1[2698x1].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:43:31 Dodano załącznik: (1a[2698x2].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:44:48 Dodano załącznik: (1b_3b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-przedsiebiorca[2698x3].xls) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:49:21 Dodano załącznik: (1c_3cFORMULARZ_DE_MINIMIS_DLA_ROLNIKÓW[2698x4].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:50:03 Dodano załącznik: (1d_3dFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_og?llny_interes_gospodarczy[2698x5].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:51:02 Dodano załącznik: Umorzenie podatku, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę (3[2698x6].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:51:59 Dodano załącznik: Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę (3a[2698x7].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:54:38 Dodano załącznik: Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatności podatków lub stwierdzające stan zaległości (4[2698x8].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:55:17 Dodano załącznik: Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego (5[2698x9].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:55:47 Dodano załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób fizycznych (6[2698x10].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:57:02 Dodano załącznik: Wzór wniosku o korektę wymiaru zobowiązań podatkowych (6a[2698x11].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:58:08 Dodano załącznik: DRUK I – 1 Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania (6b_zgłoszenie_I-1_osoby_fizyczne[2698x12].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:58:41 Dodano załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych (7[2698x13].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:59:27 Dodano załącznik: Druk DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od neiruchomości (7a_deklaracja_DN-1[2698x14].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 11:59:54 Dodano załącznik: Druk DR-1 Deklaracja w sprawie podatku rolnego (7b_Deklaracja_w_sprawie_podatku_rolnego_DR-1[2698x15].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:00:19 Dodano załącznik: Druk DL-1 Deklaracja w sprawie podatku leśnego (7c_deklaracja_w_sprawie_podatku_lesnego_DL-1[2698x16].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:00:51 Dodano załącznik: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych (8[2698x17].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:01:29 Dodano załącznik: Zwrot nadpłaty (9[2698x18].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:08:46 Dodano załącznik: Poświadczenie oświadczenia nabywcy gruntów rolnych (10[2698x19].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:09:29 Dodano załącznik: Poświadczenie oświadczenia (10a_poświadczenie_oświadczenia[2698x20].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:09:52 Dodano załącznik: Druk dla sołtysa (10b_druk_dla_sołtysa[2698x21].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:10:33 Dodano załącznik: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (11[2698x22].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:11:01 Dodano załącznik: Zwrot opłaty skarbowej (12[2698x23].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:12:02 Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ogólny interes gospodarczym (1d_3dFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_og?llny_interes_gospodarczy[2698x24].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:12:19 Usunięto załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ogólny interes gospodarczym (1d_3dFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_og?llny_interes_gospodarczy[2698x5].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:14:05 Usunięto załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ogólny interes gospodarczym (1d_3dFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_og?llny_interes_gospodarczy[2698x24].doc) Anna Bojarska-Owoc
2018-01-15 12:14:33 . Anna Bojarska-Owoc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa