Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zespół ds. Dróg i Inwestycji Gminnych

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:


pracownicy:

Marian Szarejko, główny specjalista, 
telefon: 65 540 86 44 , email: [email protected]
Mirosław Jóskowiak 65 540 86 40 [email protected]
Grzegorz Panfiło 65 540 86 16 [email protected]
Damian Nietyksza 65 540 86 40 damian.nietyksza@wschowa.pl

Zespół ds. Dróg i Inwestycji Gminnych:

1. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, które obejmują w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

2) projektowanie przebiegu dróg,

3) budowę, modernizację i ochronę dróg,

4) zarządzanie drogami,

5) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

6) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy,

7)koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

2. Zespół prowadzi sprawy energetyczne Gminy.

3. Zespół prowadzi również sprawy związane z:

1) współpraca z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym,

2) konstruowaniem wieloletnich planów inwestycyjnych,

3) budową lub modernizacją budynków i budowli,

4) budową i modernizacją infrastruktury komunalnej, do realizacji których niezbędna jest dokumentacja techniczna,

5)prowadzeniem inwestycji współrealizowanych przez Gminę,

6)regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

7) wykonywaniem innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.IG.

The free onlinediv table generator allows you to create nice grids for your websites. Please subsribe for a htmlg membership to stop adding promotional messages to the edited documents.


Budowa drogi lub utwardzenie innego terenu - karta usług
Rozmiar: 62.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:26:52
Ilość pobrań: 729
Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę publiczną – gminną - karta usług
Rozmiar: 64.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:29:18
Ilość pobrań: 696
Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę publiczną – gminną - wniosek
Rozmiar: 13.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:29:47
Ilość pobrań: 700
Zezwolenie na umieszczenie urządzeń obcych w drodze gminnej - karta usług
Rozmiar: 63.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:32:05
Ilość pobrań: 691
Zezwolenie na umieszczenie urządzeń obcych w drodze gminnej - wniosek
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:32:29
Ilość pobrań: 712
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - karta usług
Rozmiar: 64.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:34:13
Ilość pobrań: 687
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - wniosek
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:34:38
Ilość pobrań: 840
Naliczenie opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego - karta usług
Rozmiar: 64.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:36:55
Ilość pobrań: 702
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji - wniosek
Rozmiar: 18.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:44:08
Ilość pobrań: 693
Opinia do czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej - karta usług
Rozmiar: 65.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:44:41
Ilość pobrań: 673
Utrzymanie oświetlenia drogowego - karta usług
Rozmiar: 62.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:45:18
Ilość pobrań: 684
Wydawanie pozwoleń na lokalizację sieci i urządzeń oraz warunków ich umieszczania (dotyczy sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej) - karta usług
Rozmiar: 65.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:45:52
Ilość pobrań: 706
Wydawanie pozwoleń na lokalizację sieci i urządzeń oraz warunków ich umieszczania (dotyczy sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej) - wniosek
Rozmiar: 12.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:46:11
Ilość pobrań: 488

Data publikacji: 2003-08-25 09:52:50 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 12:08:43 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-18 14:26:52 Dodano załącznik: Budowa drogi lub utwardzenie innego terenu - karta usług (1a[27x1].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:29:18 Dodano załącznik: Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę publiczną – gminną - karta usług (2a[27x2].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:29:47 Dodano załącznik: Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę publiczną – gminną - wniosek (2b[27x3].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:32:05 Dodano załącznik: Zezwolenie na umieszczenie urządzeń obcych w drodze gminnej - karta usług (3a[27x4].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:32:29 Dodano załącznik: Zezwolenie na umieszczenie urządzeń obcych w drodze gminnej - wniosek (3b[27x5].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:34:13 Dodano załącznik: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - karta usług (4a[27x6].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:34:38 Dodano załącznik: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - wniosek (4b[27x7].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:36:55 Dodano załącznik: Naliczenie opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego - karta usług (5a[27x8].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:42:47 Dodano załącznik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacji - wniosek (5a[27x9].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:43:49 Usunięto zał±cznik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacji - wniosek (5a[27x9].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:44:08 Dodano załącznik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacji - wniosek (6b[27x9].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:44:41 Dodano załącznik: Opinia do czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej - karta usług (7a[27x10].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:45:18 Dodano załącznik: Utrzymanie oświetlenia drogowego - karta usług (8a[27x11].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:45:52 Dodano załącznik: Wydawanie pozwoleń na lokalizację sieci i urządzeń oraz warunków ich umieszczania (dotyczy sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej) - karta usług (9a[27x12].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:46:11 Dodano załącznik: Wydawanie pozwoleń na lokalizację sieci i urządzeń oraz warunków ich umieszczania (dotyczy sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej) - wniosek (9b[27x13].doc) Marcin Malanowski
2011-09-05 16:16:40 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-15 12:59:05 Aktualizacja. Mariusz Ławrynowicz
2011-10-03 13:59:15 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 10:17:26 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2012-11-08 11:23:41 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-01-10 11:53:22 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-01-30 13:43:51 zmiany aktualizacyjne Sylwia Prętka-Szulc
2013-01-30 13:45:18 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-01-30 13:45:44 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2014-07-07 14:15:51 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-02-27 11:04:46 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:14:45 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:17:27 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 14:55:45 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 14:59:48 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 15:00:27 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-09-02 12:54:28 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-08-31 13:46:39 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-09-02 10:36:57 Aktualizacja Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa