Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zespół ds. Planowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:

 

 

pracownicy:

 

 

 

Zespół ds. Planowania Przestrzennego:

1. Prowadzi sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadania te obejmują w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

2) koordynację i obsługę działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3) koordynację i obsługę działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów;

5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6) ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

7) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

8) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,

10) naliczanie wysokości rent planistycznych,

11) regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

12) podziały geodezyjne,

13)koordynacja zespołem uzgadniającym rozwiązania projektowe zlokalizowane na nieruchomościach gminnych,

2. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

 

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.PP.

 

Wnioski do pobraniaData publikacji: 2010-01-25 15:34:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 12:09:37 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-18 14:51:44 Dodano załącznik: Wydanie wyrysu i wypisu - karta usług (1a[28x1].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:52:04 Dodano załącznik: Wydanie wyrysu i wypisu - wniosek (1b[28x2].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:52:39 Dodano załącznik: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - karta usług (2a[28x3].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:53:08 Dodano załącznik: Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości - karta usług (3a[28x4].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:53:36 Dodano załącznik: Lokalizacja inwestycji celu publicznego - karta usług (4a[28x5].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:54:03 Dodano załącznik: Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp. - karta usług (5a[28x6].doc) Marcin Malanowski
2011-09-05 16:20:42 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-05 16:21:22 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 10:24:59 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2012-09-28 07:39:45 Aktualizacja danych pracowników Marcin Malanowski
2012-10-02 07:37:41 Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym (Wniosekowydaniezaswiadczeniaoprzeznaczeniunieruchomosciwplaniemiejscowym[28x7].doc) Marcin Malanowski
2012-10-02 07:38:43 Dodano załącznik: Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu miejscowego (Wniosekowydaniewyrysuiwypisuzplanumiejscowego[28x8].doc) Marcin Malanowski
2012-10-02 07:39:20 Dodano załącznik: Wniosek o decyzje ustalającą warunki zabudowy (Wniosekodecyzjeustalajacawarunkizabudowy[28x9].doc) Marcin Malanowski
2012-10-02 07:40:25 Dodano załącznik: Wniosek o decyzje ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego (Wniosekodecyzjeustalajacalokalizacjeinwestycjicelupublicznego[28x10].doc) Marcin Malanowski
2012-10-02 07:41:46 Dodanie wzorów wniosków Marcin Malanowski
2012-11-29 09:45:17 Usunięto załącznik: Wydanie wyrysu i wypisu - wniosek (1b[28x2].doc) Marcin Malanowski
2012-11-29 09:46:19 usunięcie starego wniosku o wydanie wyrysu Marcin Malanowski
2015-02-27 11:07:41 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:15:25 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 12:40:23 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 12:43:59 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 15:02:26 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-07-23 10:12:21 aktualizacja tresci Mariusz Ławrynowicz
2015-07-24 08:58:25 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-07-29 14:17:11 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-09-02 12:55:28 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-11-09 11:42:51 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-04-01 14:46:14 naczelnik Damian Poźniak
2016-04-01 14:46:25 1 Damian Poźniak
2016-07-19 13:59:47 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2016-07-19 14:01:58 Aktualizacja Damian Poźniak
2017-01-27 14:39:02 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2017-04-21 08:48:24 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2018-07-27 12:33:00 Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu miejscowego (Wniosekowydaniewyrysuiwypisuzplanumiejscowego[28x8].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:33:00 Usunięto załącznik: Wydanie wyrysu i wypisu - karta usług (1a[28x1].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:33:01 Usunięto załącznik: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - karta usług (2a[28x3].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:33:02 Usunięto załącznik: Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości - karta usług (3a[28x4].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:33:02 Usunięto załącznik: Lokalizacja inwestycji celu publicznego - karta usług (4a[28x5].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:33:03 Usunięto załącznik: Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp. - karta usług (5a[28x6].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:33:03 Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym (Wniosekowydaniezaswiadczeniaoprzeznaczeniunieruchomosciwplaniemiejscowym[28x7].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:33:04 Usunięto załącznik: Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy (Wniosekodecyzjeustalajacawarunkizabudowy[28x9].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:33:04 Usunięto załącznik: Wniosek o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego (Wniosekodecyzjeustalajacalokalizacjeinwestycjicelupublicznego[28x10].doc) Damian Poźniak
2018-07-27 12:36:16 Aktualizacja danych Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa