Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej we Wschowie: mgr Witold Skorupiński

telefon: 65 540 86 30, 65 540 86 63, 65 540 86 22 (Komendant Straży Miejskiej),

telefon komórkowy: 695 379 400

siedziba: Wschowa, Plac Zamkowy 3

e-mail: strazmiejska@wschowa.pl  

Komendant Straży Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 13:00 do 15:00, piątek od 13:00 do 13:30

Strażnicy:

Paweł Nowak
Michał Cieplak, e-mail: michal.cieplak@wschowa.pl
Mariusz Kszczot
Mateusz Swojak

 • Pracownik administracyjny: Ewelina Drozdek
 • Pracownik administracyjny: Karolina Kaczmarek (urlop wychowawczy)

Młodszy Strażnik Paweł Nowak, Rejon nr 02

Teren miejski: 55 – go PPP, Aleja PCK, Arc. Stablewskiego, Chopina, Dworcowa, Głogowska, Głowackiego, Gospody, Kazimierza Wielkiego, kolejowa, Konradowska, Kopernika, Krótka, Kurpińskiego, Lwia, Mickiewicza, Moniuszki, Nowopolna, Ogińskiego, Okrężna, Osadnicza, Plac Ćwiczeń, Plac Kosynierów, Przemysłowa, Sportowa, Staroleszczyńska, Strzelecka, Szymanowskiego. Towarowa, Wieniawskiego, Żwirki i Wigury.

Teren wiejski: Dębowa Łęka, Przyczyna Dolna, Łęgoń, Olbrachcice

Młodszy Inspektor Michał Cieplak, Rejon nr 06

Teren miejski: 17 – go Pułku Ułanów, 31 – go Stycznia, Berwińskiego, Brzozowa, Cicha, Cisowa, Czereśniowa, Daszyńskiego, Działkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jasna, Jeżynowa, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Leszczynowa, Leśna, Malinowa, Modrzewiowa, Morelowa, Niepodległości, Nowe Ogrody, Orzechowa, Piłsudskiego, Plac Grunwaldu, Podgórna, Polna, Solna, Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wiśniowa, Wolności, Wolsztyńska, Zakątek Kamienny.

Teren wiejski: Buczyna, Hetmanice, Lgiń, Nowa Wieś, Nowe Ogrody

Młodszy Strażnik Mateusz Swojak, Rejon nr 04

Teren miejski: Jagiellońska, Kościuszki, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Nowy Rynek, Osiedle Jagiellonów, Padewskiego, Prusa, Pusta, Reymonta, Sadowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Starowiejska, Wesoła, Zygmunta Starego.

Teren wiejski: Przyczyna Górna, Tylewice, Kandlewo, Konradowo, Łysiny, Wygnańczyce, Pszczółkowo

Starszy Specjalista Mariusz Kszczot, Rejon nr 05

Teren miejski: Aleja Dębowa, Aleja Konstytucji 3 –go Maja, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Czarna, Grabarska, Herbergera, Kasztanowa, Kilińskiego, Klasztorna, Konopnickiej, Kościelna, Księdza Kostki, Księdza Rogalińskiego, Kuśnierska, Lipowa, Łazienna, Łąkowa, Matejki, Nowa, Obrońców Warszawy, Ogrodowa, Parkowa, Plac Farny, Plac św. Jana, Plac Zamkowy, Pocztowa, Poprzeczna, Powstańców Wlkp., Ratuszowa, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Sikorskiego, słoneczna, Tylnia, Wałowa, Zielona, Zielony Rynek.

Teren wiejski: Siedlnica, Czerlejewo, Osowa Sień, Wincentowo

Do zakresu działania Straży Miejskiej należy:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 3. podejmowania samodzielnie, lub w zależności od okoliczności we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi podmiotami, interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadkach naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych;
 4. udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zagrożeń;
 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków takiego zdarzenia;
 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 8. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, życia, zdrowia oraz mienia;
 10. inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 11. zapobieganie zjawiskom kryminogennym, w szczególności alkoholizmowi, narkomani, braku opieki nad nieletnimi, w ścisłej współpracy z Policją ,Strażą Leśną, Agencjami Ochrony, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorami szkół i domów dziecka;
 12. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
 13. udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalowych;
 14. windykacja należności w zakresie zakończonych prawomocnie postępowań mandatowych oraz współdziałanie z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi w prowadzonym postępowaniu administracyjnym;
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności wynikających z postępowań mandatowych na podstawie prowadzonych postępowań na wniosek podatnika;
 16. nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską lub stanowionych przez Burmistrza w ramach ustawowych kompetencji prawotwórczych;

Straż przy znakowaniu dokumentów używa symbolu SM.Data publikacji: 2010-04-29 11:02:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 11:58:33 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-02 12:00:03 aktualizacja Grażyna Ratajewska
2011-09-14 16:52:44 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-14 16:57:14 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-14 17:01:52 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-09 23:32:50 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 10:06:11 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2012-02-06 13:54:39 aktualizacja danych Marcin Malanowski
2012-02-27 10:06:53 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-11-08 11:32:20 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-02-06 10:32:52 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-10-09 11:06:56 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-02-27 14:41:35 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-07-23 11:02:31 aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-05-04 13:16:56 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2018-04-11 09:44:52 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2018-04-11 09:50:59 aktualizacja treści Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa