Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Zespół ds. zamówień publicznych


Zespół:

1) organizuje i obsługuje postępowania przetargowe o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wynikającej z przepisów prawa, realizowanych przez Urząd i Gminę Wschowa poprzez:

a) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia przekazany przez Wydział merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia,

b) przygotowywanie ogłoszeń o postępowaniach przetargowych,

c) umieszczanie ogłoszeń na Portalu Zamówień Publicznych i w BIP Urzędu,

d) sporządzanie protokołów postępowania wraz z załącznikami,

e) ogłaszanie wyników postępowania przetargowego,

f) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie sprawozdań Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,

2) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza limitu określonego przepisami prawa,

3) Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

 

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu ZP.Data publikacji: 2010-04-29 11:05:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 11:56:12 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-06 12:21:13 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 10:04:40 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2013-02-22 08:37:21 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-02-22 08:38:08 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-10-09 11:08:53 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2014-12-22 09:39:13 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-02-27 11:02:54 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:16:43 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 15:18:38 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2019-01-16 11:11:02 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa