Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zespół ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:

 

Zespół ds.  Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej

 

Zespół ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej:

1. Prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem środków z zewnętrznych instytucji krajowych i zagranicznych na rzecz realizacji przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę, w tym :

1) inicjowanie oraz realizowanie działań pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł,

2) stała współpraca z wydziałami Urzędu, zwłaszcza podczas opracowywania oraz realizacji projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych,

3) współpraca z instytucjami gminnymi, rządowymi, pozarządowymi i społecznymi przy przygotowywaniu dokumentacji w ramach wniosków o dofinansowanie,

4) obsługa przedsiębiorców w zakresie udzielania informacji o dostępnych unijnych i krajowych środkach pomocowych,

5) przygotowanie rocznego planu działań w zakresie j.w,

6) prowadzenie monitoringu projektów oraz przedstawienie kwartalnych sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań,

7) realizacja zleconych zadań marketingowych.

2. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

 

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.FZ.Data publikacji: 2010-04-29 11:06:35 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 11:53:20 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-06 12:18:15 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-06 12:19:05 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2012-11-08 11:34:48 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-09-25 11:00:35 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-11-06 13:49:13 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-01-07 09:09:31 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-02-27 11:13:00 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:19:08 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:20:14 Dodano załącznik: Regulamin organizacyjny UMiG Wschowa 2015 (Regulamin_organizacyjny_UMiG_Wschowa_2015[39x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:21:54 Dodano załącznik: Regulamin organizacyjny UMiG Wschowa 2015 (RegulaminOrg2015[39x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:22:47 Usunięto załącznik: Regulamin organizacyjny UMiG Wschowa 2015 (Regulamin_organizacyjny_UMiG_Wschowa_2015[39x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:22:47 Usunięto załącznik: Regulamin organizacyjny UMiG Wschowa 2015 (RegulaminOrg2015[39x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 15:12:47 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-09-02 12:56:23 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-04-25 15:49:02 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2016-04-25 15:54:38 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2016-05-05 14:30:36 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2016-05-05 14:31:58 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-09-02 10:39:58 Aktualizacja Damian Poźniak
2017-03-02 14:29:45 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2017-04-21 09:32:58 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2017-04-21 10:00:45 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2017-04-21 10:03:18 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2017-04-21 10:09:47 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2018-04-11 09:06:16 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa