Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Stanowisko ds. Profilaktyki i Młodzieży

pracownicy:

 

Do zakresu działania Stanowiska ds. Profilaktyki i Młodzieży należy :

1) działanie na rzecz tworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych i narkomanii,

2) przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych narkomanii, stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy,

3) przygotowanie gminnego projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Wschowa,

4) ogłaszanie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,

5) współpraca z instytucjami i organizacjami w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem,

6) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej, psychologicznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

7) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie alkoholizmu i narkomanii,

8) uczestnictwo w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody

9) wdrażanie i propagowanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

10) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

11) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,

12) administrowanie pomieszczeniem zajmowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz składnikami mienia gminnego stanowiącego wyposażenie pomieszczeń GKRPAiPN i świetlic środowiskowych,

13) koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie kultury i sportu adresowanych do dzieci i młodzieży ,

14) współpraca z samorządem lokalnym, z samorządami uczniowskimi oraz Młodzieżową Radą Miejską,

15) współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi oraz sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem świetlic wiejskich,

16) organizacja wyborów do organów samorządów wiejskich,

17) gromadzenie dokumentacji z wyborów do organów samorządów wiejskich.

18) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcy.

 

Przy znakowaniu spraw Stanowisko używa symbolu PiM.


Wniosek do Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2014-06-15 22:22:16
Ilość pobrań: 385
oswiadczenie
Rozmiar: 191.76 KB
Data publikacji: 2017-03-06 14:23:26
Ilość pobrań: 159
sprawozdanie
Rozmiar: 195.45 KB
Data publikacji: 2017-03-06 14:24:06
Ilość pobrań: 163
wsparcie finansowe
Rozmiar: 120.37 KB
Data publikacji: 2017-03-06 14:27:45
Ilość pobrań: 162
zarzadzenie
Rozmiar: 249.10 KB
Data publikacji: 2017-03-06 14:28:36
Ilość pobrań: 153

Data publikacji: 2010-04-29 11:08:20 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 11:55:19 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-06 12:16:23 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-03 06:27:46 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2013-04-02 12:40:31 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2014-04-04 11:36:39 Dodano załącznik: DRUK SPRAWOZDANIE z dofinansowania (DRUK_SPRAWOZDANIE_z_dofinansowania[40x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-06-15 22:22:16 Dodano załącznik: Wniosek do Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych (wniosek_do_Komisji_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych[40x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-07-07 14:38:47 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2014-12-22 09:23:31 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2014-12-22 09:27:27 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-02-27 14:38:06 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-09-02 09:55:51 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-09-13 12:23:40 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2016-09-13 13:13:38 Aktualizacja Damian Poźniak
2017-03-03 11:50:59 Usunięto załącznik: DRUK SPRAWOZDANIE z dofinansowania (DRUK_SPRAWOZDANIE_z_dofinansowania[40x1].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2017-03-03 12:02:04 Dodano załącznik: zarzadzenie (zarzadzenie[40x2].docx) Sylwia Prętka-Szulc
2017-03-03 12:33:24 Usunięto załącznik: zarzadzenie (zarzadzenie[40x2].docx) Sylwia Prętka-Szulc
2017-03-06 14:23:26 Dodano załącznik: oswiadczenie (oswiadczenie[40x2].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2017-03-06 14:24:07 Dodano załącznik: sprawozdanie (sprawozdanie[40x3].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2017-03-06 14:27:45 Dodano załącznik: wsparcie finansowe (wsparcie_finansowe[40x4].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2017-03-06 14:28:38 Dodano załącznik: zarzadzenie (zarzadzenie[40x5].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2018-04-11 09:33:06 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa