Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zespół ds. Windykacji

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:


pracownicy:

Marian Szarejko, główny specjalista, 
telefon: 65 540 86 44 , email: [email protected]
Mirosław Jóskowiak 65 540 86 40 [email protected]a

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:

Zespół ds. Windykacji

1.Prowadzi działania zmierzające do dobrowolnego uregulowania zaległych należności cywilno- prawnych przez dłużników oraz działań w celu wyegzekwowania tych należności na drodze postępowania cywilno- prawnego oraz egzekucyjnego.

2.Prowadzi sprawy związane z bieżącą weryfikacją zaległych należności, innych niż cywilno- prawne, wynikające z zakresu działania:

a) Zespołu ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,

b)Zespołu ds. Planowania Przestrzennego,

c)Zespołu ds. Inwestycji Gminnych,

d)Zespołu ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

oraz czynności zmierzających do egzekwowania tych należności.

3.Współdziała z radcami prawnymi urzędu, urzędami skarbowymi, sądami i kancelariami komorniczymi w zakresie prowadzonych egzekucji.

4.Prowadzi sprawy związane z ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych.

5.Prowadzi windykację należności związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości gminnych.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.ZW.

Grzegorz Panfiło 65 540 86 16 [email protected]
Damian Nietyksza 65 540 86 40 damian.nietyksza@wschowa.pl

Zespół ds. Dróg i Inwestycji Gminnych:

1. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, które obejmują w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

2) projektowanie przebiegu dróg,

3) budowę, modernizację i ochronę dróg,

4) zarządzanie drogami,

5) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

6) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy,

7)koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

2. Zespół prowadzi sprawy energetyczne Gminy.

3. Zespół prowadzi również sprawy związane z:

1) współpraca z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym,

2) konstruowaniem wieloletnich planów inwestycyjnych,

3) budową lub modernizacją budynków i budowli,

4) budową i modernizacją infrastruktury komunalnej, do realizacji których niezbędna jest dokumentacja techniczna,

5)prowadzeniem inwestycji współrealizowanych przez Gminę,

6)regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

7) wykonywaniem innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.IG.

The free onlinediv table generator allows you to create nice grids for your websites. Please subsribe for a htmlg membership to stop adding promotional messages to the edited documents.Data publikacji: 2015-02-27 11:53:04 (1822 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-03-02 08:15:37 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-03-02 08:20:35 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-07-23 10:13:24 aktualizacja nr telefonu Mariusz Ławrynowicz
2015-07-24 08:56:07 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-09-02 12:57:23 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-08-31 13:48:39 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-09-02 10:42:16 Aktualizacja Damian Poźniak
2019-01-22 10:48:24 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa