Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Lista dostępnej zawartości:


· Terminarz I i II posiedzenia Okręgowych Komisji Wyborczych
· Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr 153/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
· Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - wykaz słupów ogłoszeniowych - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 22 września 2015r. o obwodach głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
· Informacja dla wyborców o ważniejszych terminach-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja o terminie udostępnienia do wgladu spisów wyborców-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja o udostępnieniu rejestru wyborców oraz druk wniosku-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015.
· Informacja o udostępnieniu spisu wyborców oraz druk wniosku-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja o wpisaniu do rejestru wyborców oraz niezbędne załączniki - 2015
· Informacja o wydawaniu zaświadczeń o prawie do głosowania oraz wzór wniosku-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika oraz wzory wniosków: o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i zgody na przyjęcie aktu pełnomocnictwa-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja o głosowaniu korespondencyjnym oraz wzór wniosku-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja-dopisanie do spisu wyborców oraz wzór wniosku-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja dla osób zameldowanych na pobyt czasowy lub bez zameldowania-wybory do Sejmu i Senatu 2015
· Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju-wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
· Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
· Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP 2015
· Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
· Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
· Zgłosznie kandydatow na członków OKW
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 6 września 2011r.
· Wykaz Słupów Ogłoszeniowych - Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa