Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wybory samorządowe

Lista dostępnej zawartości:2018
· PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA - II TURA
· Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania na burmistrza Wschowy.
· PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ
· PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA
· Udostępnienie spisu wyborców
· Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1.10.2018r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych
· Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1.10.2018r. - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej we Wschowiewe Wschowie
· Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej we Wschowie
· Komunikat Komisarza Wyborczego o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych do Rady Powiatu Wschowskiego
· Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej - losowanie numerów list kandydatów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej we Wschowie.
· Informacja Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25.09.2018r. - termin publicznego losowania osób do Obwodowych Komisji Wyborczych
· Informacja Komisarza Wyborczego o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
· Głosowanie w wybranym lokalu wyborczym
· Głosowanie korespondencyjne
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 19.09.2018r. - numery i granice obwodów głosowania
· Głosowanie przez pełnomocnika
· Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
· Informacja dla osób niepełnosprawnych
· Udostępnienie rejestru wyborców
· Wpisanie do rejestru wyborców
· Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowieo dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych do Rady Miejskiej oraz kandydatów na burmistrza
· Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie
· Informacja Burmistrza Wschowy - wykaz słupów ogłoszeniowych
· Obwieszczenie Burmistrza Wschowy - numery i granice okręgów wyborczych
· Zarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 2018

2014
· Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z 17.10.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
· Obwieszczenie - Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie z 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej we Wschowie
· Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie z dnia 17 października 2014r. - publiczne losowanie składu OKW
· Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie z dnia 17 października 2014r.
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 3.10.2014r. - obwody głosowania - wybory 16.11.2014r.
· Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych do Rady Miejskiej we Wschowie oraz kandydatów na burmistrza Wschowy
· Uchwała Nr XLVI/540/14 z 28.08.2014r. - utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.
· Uchwała Nr XLVI/530/14 z 28.08.2014r. - zmiany Uchwały Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib OKW
· Uchwała Nr XLII/490/14 z 24.04.2014r. - zm.Uchwały Nr XXV/269/12 z 25.10.12r. w spr. podziału gminy Wschowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib OKW
· Uchwała Nr XXV/269/12 z 25.10.2012r. - podział gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
· Uchwała Nr XXV/268/12 z 25.10.2012r. - podział gminy Wschowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
· Skład Miejskiej Komisji Wyborczej we Wschowie - wybory samorządowe - 16.11.2014r.
· Informacja Burmistrza - wykaz słupów ogłoszeniowych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń związanych z wyborami, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 2 września 2014r. o okręgach wyborczych w wyborach radnych do Rady Miejskiej - 2014

2012
· Stałe obwody głosowania - 2014 r.
· Jednomandatowe, stałe okręgi wyborcze - 2014

2010
· Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Wschowy
· Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
· Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
· Obwody głosowania
· Miejska Komisja Wyborcza
· Słupy ogłoszeniowe
· Okręgi wyborcze

2007
· Wybory do Izb Rolniczych 2007

2006
· Zasady obsługi informatycznej
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

2004
· OBWIESZCZENIE
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa