Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenia o przetargach

Lista dostępnej zawartości:2018
· Przewożenie(dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w okresie od 01.01.2019 do 21.06.2019r.
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa w roku 2019”
· Przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne) – Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowe
· Usługa transportu dla uczestników Domu Dziennego Pobytu we Wschowie do kina, teatru, muzeum w ramach projektu: Aktywnie przez życie
· „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018”- IV postępowanie
· Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) oraz systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w ramach projektu „Modernizacja i cyfryzacja (...).
· Przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne) – Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowe
· „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018”- III postępowanie
· Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie - II postępowanie
· Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie
· „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018” - II postępowanie
· Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla Zacisze we Wschowie: ulica Czeska od km 0+000 do km 0+313 i ulica Węgierska od km 0+000 do km 0+118,50, wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i usunięciem kolizji słupa linii NN
· Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018
· Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie- Etap III
· Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi) zlokalizowanego we Wschowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - II etap (3 postępowanie)
· Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1 (od km 0+000 do km 0+690) - 2 postępowanie
· „Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi)” - Etap II (2 postępowanie)
· Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1 (od km 0+000 do km 0+690)
· Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi) zlokalizowanego we Wschowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - II etap
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2018
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Wschowy oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew na terenie miasta i gminy Wschowa

2017
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019
· Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
· Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
· Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1 (od km 0+000 do km 0+690) i Etap 2 (od km 0+690 do km 1+513)
· „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017”
· Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
· Remonty cząstkowe gróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w latach 2017-2018
· Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym- etap II

2016
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2017
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017
· Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa - Buczyna (Papiernia) łączącej ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową 1012F - od km 0+000 do km 1+117
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2016/2017
· Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Lginiu
· Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyczyna Dolna
· Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na szatnię dla uczniów i zaplecze boiska sportowego
· Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w tym: Zadanie nr 1 - Przebudowa ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie, Zadanie nr 2 - Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym I etap, Za
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016
· Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - etap II.
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa - II postępowanie

2015
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2016-2017
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2016-2017
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2016.
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2015/2016 - II postępowanie
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2015/2016
· Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów SPnr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie
· Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Kasztanowej we Wschowie
· Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył. i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami-ETAP 2
· Budowa kompleksu ulic na Osiedlu Działkowa- etap I/2015
· Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Reymonta z ul. Obrońców Warszawy we Wschowie wraz z odwodnieniem - Etap II
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa

2014
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2015
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2014/2015 (II postępowanie)
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2014/2015
· Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Reymonta z ul. Obrońców Warszawy we Wschowie wraz z odwodnieniem - Etap I
· Roboty drogowe związane z budową ulicy łączącą ulicę Wolsztyńską z ulicą Jagiellońską we Wschowie, utwardzeniem części terenu przy osiedlu Jagiellonów (przy ulicy Nowy Rynek) we Wschowie, przebudową ulicy Garncarskiej we Wschowie oraz utwardzeniem części
· „Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie”- Etap I Zamówienie realizowane jest w ramach WPF zadanie pn.: „Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie”
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr
· Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej - Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowa
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w tym budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4209F (ul. Kościuszki) na teren Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie
· Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - II postępowanie
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa
· Remont Sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej
· Remont Sali wiejskiej w Olbrachcicach
· Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna - roboty uzupełniające

2013
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2014 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych
· Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2014
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - II postępowanie
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2013/2014 (II postępowanie)
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - II postępowanie
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2013/2014
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Lginiu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Łysinach w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Bankowa obsługa budżetu Gminy Wschowa
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2013-2014(II postępowanie)
· Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2013- 2014
· Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - Etap I
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - ETAP V/2013
· Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy
· Rozbudowa infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie
· Uruchomienie strefy płatnego parkowania we Wschowie
· Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2013 roku
· Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4 - ETAP II
· Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych na ulicach: Głogowskiej, Łaziennej i Ratuszowej oraz Powstańców Wlkp., Kilińskiego i Boh. Westerplatte we Wschowie - Etap I/2013 i Etap II/2013
· Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Przyczyna Górna w ramach realizacji zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Przyczyna Górna.
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2013 wycen nieruchomości należących do zasobów Gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych

2012
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2013
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2013-2014.
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2012/2013
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (IV postępowanie)
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie)
· Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja - II postępowanie
· WYJAŚNIENIA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na „Przebudowa pasa drogowego, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Działkowej we Wschowie
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2012- 2013 (II postępowanie)
· Usługa zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu podczas wycieczki szkolnej do Krakowa realizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy - w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans- III Edycja
· Przebudowa pasa drogowego, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Działkowej we Wschowie - w ramach zadania Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - ETAP I.
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2012- 2013
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas wycieczki szkolnej do Warszawy realizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy - w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów deszczowych na ulicach: Rynek, Kościelna, Plac Farny i Gen. Bema we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”- etap I i II/2012
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Przygotowanie i dowóz posiłków podczas zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie w okresie wakacji letnich w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans- III Edycja"
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4” - ETAP I
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2012 roku”
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - II postępowanie
· "Remont Sali wiejskiej w Hetmanicach wraz z dobudową zaplecza sanitarnego"
· "Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja" (V postępowanie)
· "Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa"
· Budowa kompleksu boisk sportowych w Osowej Sieni
· Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: "Remont sal wiejskich w gminie Wschowa, w miejscowościach: Lgiń, Kandlewo, Siedlnica i Łysiny"
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2012 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i gminy Wschowa
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w roku 2012
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dowóz posiłków podczas zajęć prowadzonych w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (V postępowanie)

2011
· OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316361 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja- IV postępowanie Numer ogłoszenia: 405216 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011
· Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/20 dla OSP Lgiń
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
· „Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - zmiana ogłoszenia
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2012
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie)
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2011/2012
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (IV postępowanie)
· Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie)
· Budowa parkingu przy ul. Poprzecznej we Wschowie
· Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Plac Zamkowy 4 oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach m
· Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów
· Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących podczas zajęć wakacyjnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie - etap III
· Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3, Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie (V postępowanie)
· Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie
· Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Usługi dowozu dzieci do szkół w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących w trakcie roku szkolnego w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans- III Edycja
· Usługi koordynatora szkolnego programu rozwojowego w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 wraz z wymianą stolarki okiennej w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm, rurociągu tłocznego ø 90 mm oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przyczyna Dolna gm. Wschowa w ramach realizacja zdania (...) - Etap II
· Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie, elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 wraz z wymianą stolarki okiennej oraz elewacji budynków...
· Przebudowę istniejącego budynku mieszkalno-usługowego ( budynku Sali wiejskiej) w związku ze zmianą sposobu użytkowania na lokale usługowe w celu utworzenia wielozadaniowego ośrodka ...
· Sukcesywną dostawę w roku 2011 fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

2010
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2011-2012
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2011 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2011
· Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie – etap II
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2010/2011
· Modernizacja drogi śródpolnej Lgiń-Hetmanice gm. Wschowa, na działkach nr ew. 138 i 269
· Przebudowę dróg lokalnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Konradowo gm. Wschowa – etap I
· Renowacja dwóch istniejących zbiorników małej retencji położonych w obrębie miejscowości: Łęgoń oraz Siedlnica gmina Wschowa
· Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie: 1) elewacji kamieniczek (...), 2) elewacji budynków(...), 3)wymiana i renowacja stolarki(...) - etap III
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni na działkach nr ew. 157,169,31,131,127,304,347,342,483,356/3, 314/1, 65 - etap II
· Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie – etap I
· Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa, w latach 2010-2012
· Modernizację terenów zieleni przy Placu Zamkowym, Placu Farnym i ul Łaziennej we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni - etap II
· Przebudowa byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3, na muzeum i bibliotekę - II przetarg
· Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - etap III...
· Przebudowa, remont i modernizacja nawierzchni ulic, chodników i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - etap I oraz budowa parkingu na samochody osobowe wraz...
· Wybór uprawnionego geodety do wykonywania usług geodezyjnych na rzecz gminy Wschowa w roku 2010
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych
· Przebudowa byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3, na muzeum i bibliotekę

2009
· Zorganizowanie oraz zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wschowa
· Sukcesywna dostawa dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów.
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2010
· Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2010-2011
· Sporządzenie projektu zmiany istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa
· Przebudowa budynku byłego przedszkola w związku ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce
· Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2009/2010
· Renowacja dwóch istniejących zbiorników małej retencji położonych w obrębie miejscowości: Łęgoń oraz Siedlnica gmina Wschowa
· Sporządzenie projektu zmiany istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa oraz projektów zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap III
· Remont kapitalny zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap II- Zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012"
· Remont kapitalny zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej
· Remont sali sportowej w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie przy ul. Moniuszki
· Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Osowej Sieni gm. Wschowa
· Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach rządowego programu „ Moje boisko - Orlik 2012”
· Budowę wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z placem manewrowo-parkingowym przy budynku Sali wiejskiej w Osowej Sieni gm. Wschowa
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni – etap I
· Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa w latach 2009-2011
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie – etap III ( końcowy)
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2009
· Wykonywanie wycen nieruchomości należących do zasobów gminny Wschowa

2008
· Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2009-2010
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2008/2009
· Przebudowę drogi wewnętrznej łączącej ulicę Daszyńskiego z ulicą Kopernika we Wschowie– etap I
· Remont pomieszczeń w budynkach nr 2 i nr 3 przy Placu Zamkowym we Wschowie
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie – etap II ( część północna)
· Remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. A. Kostki nr 9 we Wschowie- etap II- remont elewacji
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap III – wzmocnienie stropu nad Salą Gotycką
· Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego dla OSiR we Wschowie
· Likwidację „dzikiego” wysypiska we wsi Siedlnica gm. Wschowa
· Przebudowę pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap III – wzmocnienie stropu nad Salą Gotycką
· Wykonanie ciągów spacerowych o nawierzchni z kostki granitowej oraz fontanny na Placu Zamkowym we Wschowie
· Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy Placu Zamkowym numer 4 we Wschowie
· Budowę kotłowni gazowej przy Gimnazjum nr 2 we Wschowie
· Budowę sieci wodociągowej i kanału sanitarnego w ulicy Starowiejskiej we Wschowie
· Przebudowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap IV
· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie Plac Farny nr 3
· Wykonanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych we Wschowie II
· Budowę kompleksu ulic: Sadowa, Wesoła, Sienkiewicza, Prusa i Kraszewskiego we Wschowie – etap II
· Budowę ulicy Osadniczej we Wschowie
· Przebudowę pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiegowe Wschowie – etap II
· Wykonanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych we Wschowie
· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie Plac Farny nr 3
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2008
· Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Przyczynie Górnej – etap II

2007
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w roku 2008-2009
· Wykonywanie wyceny nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa
· UNIEWAŻNIONO - Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2008-2009
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2008
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie zimowym 2007/2008
· Remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. A. Kostki nr 9 we Wschowie
· Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w rejonie ulicy Cichej we Wschowie
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap I
· Modernizację zbiornika małej retencji położonego na działce 1379 przy ulicy Obrońców Warszawy we Wschowie
· Budowę kompleksu ulic: Sadowa, Wesoła, Sienkiewicza i cz. ulicy Kraszewskiego we Wschowie – etap I
· Modernizacja kotłowni w budynku Samorządowego Przedszkola nr 5 we Wschowie
· Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
· Rozbudowa remizy OSP etap II i Modernizacja Sali wiejskiej w Siedlnicy etap I
· Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa, w latach 2007-2010
· Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap III
· Budowa ulicy Herbergera wraz z odwodnieniem we Wschowie
· Modernizację plaży w Lginiu – etap II - ponowne ogłoszenie
· Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Przyczynie Dolnej nr 26
· Modernizacja plaży w Lginiu – etap II
· Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2007
· Dostawę oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów.

2006
· Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w roku 2007.
· Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz gminy Wschowa w roku 2007
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2007
· Wykonywanie wyceny nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa
· Dostawa śmieciarki hydraulicznej
· Rozbudowa remizy OSP w Siedlnicy wraz z budową kotłowni
· Odbudowa dachu na budynku Collegium Jezuickiego we Wschowie- etap I
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie zimowym 2006/2007.
· Modernizacja Sali wiejskiej w Przyczynie Górnej- etap I
· Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap II
· Odbudowa dachu na budynku Collegium Jezuickiego we Wschowie- etap I
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie – etap I
· DOSTAWA OPAŁU W SEZONIE 2006/2007 r. - SPÓŁKA KOMUNALNA
· Przebudowa nawierzchni części ulicy Zygmunta Starego we Wschowie
· Budowa oświetlenia drogowego w Buczynie gm. Wschowa oraz przebudowa oświetlenia parkowego we Wschowie – etap II
· Przebudowa nawierzchni boiska do gier zespołowych na stadionie w Dębowej Łęce gm. Wschowa
· Modernizacja zbiornika małej retencji położonego na działce 1322 przy ulicy Obrońców Warszawy we Wschowie
· Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 we Wschowie – etap II
· Wymiana podłóg drewnianych w budynku Gimnazjum nr 1 we Wschowie – etap II
· Modernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie
· Remont elewacji budynku Domu Kultury we Wschowie – etap II
· Przebudowa z rozbudową ulicy Osiedle we Wschowie – etap II
· Modernizacja plaży w Lginiu gm. Wschowa
· Modernizacja plaży w Lginiu gm. Wschowa
· Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Wschowa
· Budowa drogi gminnej w Lginiu na działce geodezyjnej 122 – etap II
· Bieżące utrzymanie (remonty cząstkowe) dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa w roku 2006.
· Budowa odcinka kanału sanitarnego oraz rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków w obrębie wsi Osowa Sień.

2005
· Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w roku 2006.
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2006
· Wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2006
· wycena nieruchomości
· Wymiana pokrycia dachowego na budynkach przy Placu Zamkowym nr 2 i nr 3 we Wschowie
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa oraz dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Wschowa w sezonie zimowym 2005/2006
· Modernizacja zbiornika małej retencji położonego na działce 1322 przy ulicy Obrońców Warszawy we Wschowie
· Udzielenie Gminie Wschowa kerdytu długoterminowego w kwocie 1 450 000 zł.
· Budowę drogi- odcinka ulicy Zacisze wraz z parkingami i odwodnieniem przy hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wschowie – etap I.
· Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu "DZIAŁKOWA" we Wschowie - etap III
· Przebudowa z rozbudową ulicy Osiedle we Wschowie - etap I
· Przygotowywanie i wydawanie gorącego posiłku dla podopiecznych OPS Wschowa
· Remont elewacji budynku Domu Kultury we Wschowie - etap II
· Dostawa wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum, nr 2 we Wschowie
· Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów
· Remont elewacji budynku Domu Kultury we Wschowie - etap II
· Remont elewacji budynku Domu Kultury we Wschowie - etap II
· Dostawa materiałów biurowych
· Wschowa ul. Tylna budowa nawierzchni ulic i chodników - etap III
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej

2004
· Budowa drogi w Lginiu - etap I (odwodnienie drogi)
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa