Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenia o wynikach

Lista dostępnej zawartości:2018
· Nowy artykuł
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w okresie od 01.01.2019 do 21.06.2019r.
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa w roku 2019
· Przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne)-Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu "Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowej CKiR
· Usługa transportu dla uczestników Domu Dziennego pobytu we Wschowie do kina,teatru, muzeum w ramach projektu
· Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018- IV postępowanie (zadanie nr 2)
· Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018- IV postępowanie
· Zakup wraz z dostawą i montażem sprzetu multimedialnego - wyposażenia do projekcji konowej DCI (cyfruzacja) oraz systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie Część III zamówienia
· Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) oraz systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie” Część II zamówienia
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie” – II postępowanie
· „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla Zacisze we Wschowie: ulica Czeska od km 0+000 do km 0+313 i ulica Węgierska od km 0+000 do km 0+118,50, wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i usunięciem kolizji słupa linii NN”
· „Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1 (od km 0+000 do km 0+690)” (2 postępowanie)
· Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie - Etap III
· Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi) zlokalizowanego we Wschowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - II etap (3 postępowanie)
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu w pn. „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2018”- Część 1 zamówienia
· Zawiadomienie o wyobrze oferty w postępowaniu pn. „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2018”- Część 2 zamówienia
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Wschowy oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew na terenie miasta i gminy Wschowa” - Część 3 zamówienia
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Wschowy oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew na terenie miasta i gminy Wschowa” - Część 2 zamówienia
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Wschowy oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew na terenie miasta i gminy Wschowa” - Część 1 zamówienia

2017
· „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa”- Część B zamówienia
· „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa”- Część A zamówienia
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019
· „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019”
· Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
· Zawiadomienie o wyborze oferty w pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017” - Zadanie nr 6
· Zawiadomienie o wyborze oferty w pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017” - Zadanie nr 5
· Zawiadomienie o wyborze oferty w pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017” - Zadanie nr 4
· Zawiadomienie o wyborze oferty w pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017” - Zadanie nr 3
· Zawiadomienie o wyborze oferty w pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017” - Zadanie nr 2
· „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017”
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w latach 2017-2018”
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu: Obsługa projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
· „Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym”- etap II

2016
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2017- część 2 zamówienia
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2017- część 1 zamówienia
· Zawiadomienie o wyborze oferty: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa”- Część B zamówienia
· Zawiadomienie o wyborze oferty:„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa”- Część A zamówienia
· „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017”
· Zawiadomienie o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa – Buczyna (Papiernia) łączącej ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową 1012F – od km 0+000 do km 1+117.
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Lginiu
· Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyczyna Dolna
· Zawiadomienie o wyborze oferty: Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na szatnię dla uczniów i zaplecze boiska sportowego.
· Zawiadomienie o wyborze oferty: Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie- zadanie nr 3
· Zawiadomienie o wyborze oferty: Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie- zadanie nr 2
· Zawiadomienie o wyborze oferty: Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie- zadanie nr 1
· „Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 05 04 i 17 01 01 zanieczyszczonych odpadami typu folia, opakowania z tworzyw sztucznych, papier, szkło, tekstylia, elementy metalu, opony, gałęzie z terenu działki nr 221/2 (...).
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016 - Zadanie 3: drogi gruntowe,
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016 - Zadanie 2: nawierzchnie utwardzone
· „Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016” - Zadanie 1: nawierzchnie asfaltowe
· Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie – etap II
· „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa” - II postępowanie
· Zawiadomienie o wyborze oferty - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2016-2017
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2016-2017

2015
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2015/2016 - II postępowanie
· „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2015/2016” -II postępowanie
· Zawiadomienie o wyborze oferty: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie”
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów SP nr 2 we Wschowie na pływalnię ... Część 3
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów SP nr 2 we Wschowie na pływalnię- część 4
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów SP nr 2 we Wschowie na pływalnię - część 2
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów SP nr 2 we Wschowie na pływalalnię - Część 1
· Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Kasztanowej we Wschowie - Zadanie nr 2 (ul. Kasztanowa)
· Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Kasztanowej we Wschowie - Zadanie nr 1 (ul. Parkowa)
· Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przył. - Etap 2
· Budowa kompleksu ulic na Osiedlu „Działkowa”– etap I/2015
· Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Reymonta z ul. Obrońców Warszawy we Wschowie wraz z odwodnieniem - Etap II
· Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2015 - Zadanie 2: roboty drogowe- nawierzchnie utwardzone,
· „Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2015” - Zadanie 3: drogi gruntowe
· „Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2015” - Zadanie 1: roboty drogowe- nawierzchnie asfaltowe

2014
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2015
· „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2014/2015” - II postępowanie
· „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Reymonta z ul. Obrońców Warszawy we Wschowie wraz z odwodnieniem” - Etap I
· Roboty drogowe związane z budową ulicy łączącą ulicę Wolsztyńską z ulicą Jagiellońską we Wschowie, utwardzeniem części terenu przy osiedlu Jagiellonów (przy ulicy Nowy Rynek) we Wschowie, przebudową ulicy Garncarskiej we Wschowie
· Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie- Etap I.
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, a także uczniów Szkoły Podstawowej n
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, a także uczniów Szkoły Podstawowej n
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, a także uczniów Szkoły Podstawowej
· „Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej- Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowan
· Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej- Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowan
· „Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej- Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowan
· „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w tym budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4209F (ul. Kościuszki) na teren Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie”
· „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - II postępowanie
· Remont Sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej
· Remont Sali wiejskiej w Olbrachcicach
· Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa
· Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna - roboty uzupełniające. Część 1 zamówienia
· Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna - roboty uzupełniające. Część 2 zamówienia
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2014 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych
· Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

2013
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2014
· „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy
· „Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” – II postępowanie
· „Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” – II postępowanie
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2013/2014” – II postępowanie
· Bankowa obsługa budżetu Gminy Wschowa
· „Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Lginiu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Łysinach w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
· Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2013-2014 - II postępowanie
· Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2013- 2014 - Część 1
· Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej- Etap I
· „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie” - Część 2
· „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie”- Część 1
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - ETAP V/2013
· Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2013 roku
· Uruchomienie strefy płatnego parkowania we Wschowie
· Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4 - ETAP II
· Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych na ulicach: Głogowskiej, Łaziennej i Ratuszowej oraz Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego i Bohaterów Westerplatte we Wschowie - Etap II/2013
· Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych na ulicach: Głogowskiej, Łaziennej i Ratuszowej oraz Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego i Bohaterów Westerplatte we Wschowie - Etap I/2013
· Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Przyczyna Górna w ramach realizacji zadania pn.”Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Przyczyna Górna
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2013 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych

2012
· „Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2013”
· „Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2013-2014”
· "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2012/2013"
· „Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” ( IV postępowanie)
· „Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- II postępowanie
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Puszczykowa, Rogalina i Kórnika, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Poznania, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Biskupina, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (III postepowanie) Część 4 zamówienia
· „Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (III postępowanie) część 3 zamówienia
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja (III postępowanie) część 2 zamówienia
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (III postępowanie) Częśc 1 zamówienia
· Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Przemkowa, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· „Przebudowa pasa drogowego, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Działkowej we Wschowie - w ramach zadania "Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie" - ETAP I
· „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2012- 2013”- II postępowanie
· „USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA ORAZ TRANSPORTU PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KRAKOWA REALIZOWANEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY - W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA” - część 2 zamówienia
· „USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA ORAZ TRANSPORTU PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KRAKOWA REALIZOWANEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY - W RAMACH PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA”
· „Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów deszczowych na ulicach: Rynek, Kościelna, Plac Farny i Gen. Bema we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”- etap II/2012
· „Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów deszczowych na ulicach: Rynek, Kościelna, Plac Farny i Gen. Bema we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”- etap I/2012
· „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - Część 2 zamówienia
· Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4” - ETAP I
· „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - Część 4 zamówienia
· „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - Część 3 zamówienia
· „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - Część 1 zamówienia
· „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - Część 5 zamówienia
· „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2012 roku”
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:„Przygotowanie i dowóz posiłków podczas zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie w okresie wakacji letnich w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· INOFRMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:„Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- zadanie nr 3
· INOFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- zadanie nr 2
· INOFRMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- zadanie nr 1
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- część 11
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- część 12 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Remont sali wiejskiej w Hetmanicach wraz z dobudową zaplecza sanitarnego
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY_ Remonty cząstkowe dróg gminnych _ Zadanie nr 3
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- część 10 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- część 7 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie) -część 4 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- część 3 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja (II postępowanie)- część 2 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)-część 1 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa - Zadanie nr 2
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa-Zadanie nr 1
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- „Budowa kompleksu boisk sportowych w Osowej Sieni”
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- część 9 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- cęść 6 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- część 5 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)- część 8 zamówienia
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (V postępowanie) CZĘŚĆ 1,2,3,4,5 i 7
· INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - ZADANIE NR 8
· INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- zadanie nr 5
· INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - ZADANIE NR 6
· INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- zadanie nr 4
· INOFRMACJA O WYBORZE OFERTY „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” -zadanie nr 3
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 16 ZAMÓWIENIA
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”CZĘŚĆ 12 ZAMÓWIENIA
· „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 8 ZAMÓWIENIA
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-„Remont sal wiejskich w gminie Wschowa, w miejscowościach: Lgiń, Kandlewo, Siedlnica i Łysiny” - CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-„Remont sal wiejskich w gminie Wschowa, w miejscowościach: Lgiń, Kandlewo, Siedlnica i Łysiny” - CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- „Remont sal wiejskich w gminie Wschowa, w miejscowościach: Lgiń, Kandlewo, Siedlnica i Łysiny” - CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Remont sal wiejskich w gminie Wschowa, w miejscowościach: Lgiń, Kandlewo, Siedlnica i Łysiny” - CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Szklarskiej Poręby, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 2 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Szklarskiej Poręby, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 1 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Poznania, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 2 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Poznania, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 1 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Wrocławia, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 2 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Wrocławia, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 1 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Szklarskiej Poręby, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 2 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Szklarskiej Poręby, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 1 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Gorzowa Wielkopolskiego, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 2 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Gorzowa Wielkopolskiego, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 1 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Rogowo/Biskupin, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 2 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Rogowo/Biskupin, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 1 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Kościana, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”-część 2 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Kościana, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 1 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Wrocławia, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 2 zamówienia
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Wrocławia, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 1 zamówienia
· Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” (II postępowanie)
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- „Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2012 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych”
· „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i Gminy Wschowa”
· Zawiadomienie o wyborze oferty "Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w roku 2012
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem (...)
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Przygotowanie i dowóz posiłków podczas zajęć prowadzonych w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawa materiałów biurowych, artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 7 zamówienia.
· INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawa materiałów biurowych, artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 5 zamówienia.
· INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawa materiałów biurowych, artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- część 2 i 3 zamówienia.

2011
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - część V zamówienia (IV postępowanie)
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/20 dla OSP Lgiń
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2012 Numer ogłoszenia: 339587 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011
· INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - część III zamówienia (IV postępowanie)
· Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· „Zakup i dostawa materiałów biurowych, artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- Część 6 zamówienia
· „Zakup i dostawa materiałów biurowych, artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- Część 4 zamówienia
· „Zakup i dostawa materiałów biurowych, artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- Część 1 zamówienia
· ZP.271.1.2001 Zawiadomienie o wyborze oferty - OSP Lgiń
· ZP-27/2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Zielonej Góry, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Zielonej Góry, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Zielonej Góry, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Zielonej Góry, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· Postępowanie nr ZP .271.29.1.2011 „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Lubina, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· Postępowanie nr ZP .271.29.1.2011 „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Lubina, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· Postępowanie nr ZP .271.29.2.2011 „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Poznania, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· Postępowanie nr ZP .271.29.2.2011 „Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie podczas jednodniowej wycieczki dydaktycznej do Poznania, realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - część III zamówienia (III postępowanie)
· INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: Zimowe utrzymanie dróg
· Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Konradowie, w czasie odwozów z zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni, w czasie odwozów z zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ( IV postępowanie)
· „Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - II postępowanie. Część 3 zamówienia
· „Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - II postępowanie. Część 2 zamówienia
· Budowa parkingu przy ul. Poprzecznej we Wschowie
· Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Plac Zamkowy 4 oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i czytelni w budynku mieszkalnym wielorodz
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ( III postępowanie)
· Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów
· Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie – etap III
· Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących podczas zajęć wakacyjnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach Programu „Radosna Szkoła”
· Usługi dowozu dzieci do szkół w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
· „Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących w trakcie roku szkolnego w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
· „Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” ( II postępowanie)
· Usługi koordynatora szkolnego programu rozwojowego w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· Usługi edukacyjne w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
· Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 wraz z wymianą stolarki okiennej, w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm, rurociągu tłocznego ø 90 mm oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przyczyna Dolna gm. Wschowa w ramach realizacja zdania pn. Uporządkowanie..
· Przebudowę istniejącego budynku mieszkalno-usługowego ( budynku Sali wiejskiej) w związku ze zmianą sposobu użytkowania na lokale usługowe w celu utworzenia wielozadaniowego ośrodka...
· Sukcesywna dostawa w roku 2011 fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowa
· Oczyszczanie miasta Wschowa w latach 2011-2012

2010
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2011
· Przebudowę ulicy Strzeleckiej we Wschowie – etap II
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2010/2011
· Modernizacja drogi śródpolnej Lgiń - Hetmanice gmina Wschowa, na działkach nr ew. 138 i 269
· Przebudowa dróg lokalnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Konradowo gm. Wschowa – etap I
· Renowacja dwóch istniejących zbiorników małej retencji położonych w obrębie miejscowości: Łęgoń oraz Siedlnica gmina Wschowa
· Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie: Zadanie nr 3 –Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku ratusza miejskiego we Wschowie - etap III
· Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni...
· Modernizacja terenów zieleni przy Placu Zamkowym, Placu Farnym i ul Łaziennej we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
· Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie – etap I POWTÓRNE ZAWIADOMIENIE
· Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie – etap I
· Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa w latach 2010-2012
· Przebudowa dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym 3 na muzeum i bibliotekę – II przetarg
· Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - etap III, wykonanie technologii fontanny zlokalizowanej na Placu Zamkowym we Wschowie..
· Przebudowa budynku byłego przedszkola w związku ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce - roboty dodatkowe
· Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie – etap III
· Przebudowa, remont i modernizację nawierzchni ulic, chodników i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie – etap I oraz budowa parkingu na samochody osobowe
· Wybór uprawnionego geodety do wykonywania usług geodezyjnych na rzecz gminy Wschowa w roku 2010
· Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania wycen nieruchomości należących do zasobów miny Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych
· Sukcesywna dostawa dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów
· Przebudowa budynku byłego przedszkola w związku ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2010-2011

2009
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2010
· Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap III
· Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap II- Zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012"
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2009/2010
· Remont kapitalny zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej
· Remont sali sportowej w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Moniuszki we Wschowie
· Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Osowej Sieni gm. Wschowa
· Budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie ul. Kaz. Wielkiego nr 10, w ramach rządowego programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni – etap I
· Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z placem manewrowo-parkingowym przy budynku Sali wiejskiej w Osowej Sieni gm. Wschowa
· Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa w latach 2009-2011
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie – etap III ( końcowy)"
· Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2009
· Wykonywanie wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa

2008
· Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2009-2010
· Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ulicę Daszyńskiego z ulicą Kopernika we Wschowie – etap I
· Remont pomieszczeń w budynkach nr 2 i nr 3 przy Placu Zamkowym we Wschowie
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie – etap II ( część północna)
· Remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. A. Kostki nr 9 we Wschowie - etap II – remont elewacji
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap III- Wzmocnienie stropu nad Salą Gotycką
· Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego dla OSiR we Wschowie
· Likwidacja „dzikiego” wysypiska we wsi Siedlnica gm. Wschowa
· Wykonanie ciągów spacerowych o nawierzchni z kostki granitowej oraz fontanny na Placu Zamkowym we Wschowie
· Budowa kotłowni gazowej przy Gimnazjum nr 2 we Wschowie
· Budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego w ulicy Starowiejskiej we Wschowie
· Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap IV
· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie Plac Farny nr 3 - II przetarg
· Budowa kompleksu ulic: Sadowa, Wesoła, Sienkiewicza, Prusa i Kraszewskiego we Wschowie – etap II
· Budowa ulicy Osadniczej we Wschowie
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap II
· Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Przyczynie Górnej – etap II
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2008
· Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2008-2009

2007
· Wykonywanie wyceny nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2008
· Remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. A. Kostki nr 9 we Wschowie
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie zimowym 2007/2008
· Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w rejonie ulicy Cichej we Wschowie
· Modernizacja zbiornika małej retencji położonego na działce 1379 przy ulicy Obrońców Warszawy we Wschowie
· Przebudowa pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku ratusza miejskiego we Wschowie – etap I
· Budowa kompleksu ulic: Sadowa, Wesoła, Sienkiewicza i cz. ulicy Kraszewskiego we Wschowie – etap I
· Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
· Modernizacja kotłowni w budynku Samorządowego Przedszkola nr 5 we Wschowie
· Rozbudowa remizy OSP w Siedlnicy wraz z budową kotłowni – etap II oraz modernizacja Sali wiejskiej w Siedlnicy- etap I
· Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa w latach 2007-2010
· Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap III
· Budowa ulicy Herbergera wraz z odwodnieniem we Wschowie
· Modernizacja plaży w Lginiu – etap II
· Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Przyczynie Dolnej nr 26
· Modernizacjaplaży w Lginiu – etap II - unieważnienie postępowania
· Sukcesywna dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów
· Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa w roku 2007 i 2008
· Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości w mieście i gminie Wschowa w roku 2007
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w roku 2007
· Dostawa śmieciarki hydraulicznej

2006
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2007
· Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz gminy Wschowa w roku 2007
· Wykonywanie wyceny nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa
· Odbudowa dachu na budynku Collegium Jezuickiego we Wschowie- etap I
· Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynierów we Wschowie – etap I
· Przebudowa nawierzchni części ulicy Zygmunta Starego we Wschowie
· Rozbudowa remizy OSP w Siedlnicy wraz z budową kotłowni
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie zimowym 2006/2007
· Modernizacja Sali wiejskiej w Przyczynie Górnej- etap I
· Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap II
· Odbudowa dachu na budynku Collegium Jezuickiego we Wschowie- etap I
· Budowa oświetlenia drogowego w Buczynie gm. Wschowa oraz przebudowę oświetlenia parkowego we Wschowie – etap II
· Przebudowa nawierzchni boiska do gier zespołowych na stadionie w Dębowej Łęce gm. Wschowa
· Wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 we Wschowie – etap II
· Modernizacja zbiornika małej retencji położonego na działce 1322
· Przebudowa z rozbudową ulicy Osiedle we Wschowie – etap II
· Modernizacja plaży w Lginiu gm. Wschowa
· Modernizacja plaży w Lginiu gm. Wschowa
· Budowa drogi gminnej w Lginiu na działce geodezyjnej 122 – etap II
· Administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Wschowa
· Budowa odcinka kanału sanitarnego oraz rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków w obrębie wsi Osowa Sień.
· Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w roku 2006
· Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2006

2005
· Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz gminy Wschowa w roku 2006
· Wycena nieruchomości
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa oraz dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Wschowa w sezonie zimowym 2005/2006
· Modernizacja zbiornika małej retencji położonego na działce 1322 przy ulicy Obrońców Warszawy we Wschowie
· Udzielenie Gminie Wschowa kerdytu długoterminowego w kwocie 1 450 000 zł.
· Budowę drogi- odcinka ulicy Zacisze wraz z parkingami i odwodnieniem przy hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wschowie – etap I.
· Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu "DZIAŁKOWA" we Wschowie - etap III
· Przebudowa z rozbudową ulicy Osiedle we Wschowie - etap I
· Dostawa wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum, nr 2 we Wschowie - zadanie 1
· Dostawa wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum, nr 2 we Wschowie - Zadanie 2
· Przygotowywanie i wydawanie gorącego posiłku dla podopiecznych OPS Wschowa
· Remont elewacji budynku Domu Kultury we Wschowie - etap II
· Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów
· Remont elewacji budynku Domu Kultury we Wschowie - etap II
· Remont elewacji budynku Domu Kultury we Wschowie - etap II
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej
· Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - unieważnienie przetargu
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa